Hướng dẫn ông Lê Hồng Sơn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Trả lời công dân
Hướng dẫn ông Lê Hồng Sơn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết (09/08/2012)
Ngày 07/8/2012, UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn ông Lê Hồng Sơn, trú tại: Thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, gửi đơn đến Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên để được xem xét theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã nhận được đơn khiếu nại của ông Sơn. Nội dung đơn: Ông Sơn khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại do Bản ản dân sự phúc thẩm số 17/2006/DS-PT ngày 14/3/2006 của Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên V/v tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền quyền sử dụng đất đã làm thiệt hại tài sản gia đình ông. Bản án này đã bị huỷ bởi Quyết định giám đốc thẩm số 168/2009/DS-GĐT ngày 18/5/2012 của Toà án nhân dân Tối cao.

Qua xem xét nội dung đơn, căn cứ Điều 17 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 quy định “…trường hợp yêu cầu bồi thường không thuộc trách nhiệm giải quyết của mình thì cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ và hướng dẫn người bị thiệt hại gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết bồi thường” và Khoản 3 Điều 33 về trách nhiệm bồi thường của Toà án nhân dân trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính quy định: “Tòa án cấp phúc thẩm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp ra bản án, quyết định phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 4 Điều 28 của Luật này mà bị huỷ theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm” thì trường hợp đơn khiếu nại của ông Sơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

UBND tỉnh gửi trả lại hồ sơ và đề nghị ông Lê Hồng Sơn gửi đơn đến Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên để được xem xét theo quy định của pháp luật.

 

(Nguồn CV số 2299/UBND-NC ngày 07/8/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: