Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/3/2012
Trả lời công dân
Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/3/2012 (12/04/2012)
Ngày 28/3/2012, tại Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật. Kết quả tiếp 18 lượt công dân. Sau khi nghe trình bày của từng công dân và ý kiến của các ngành chức năng, đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:
Bà Nguyễn Thị Minh Đệ, trú tại: Phường 3, thành phố Tuy Hòa. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp việc Hiệu Trưởng trường Lương Văn Chánh không chi trả lương cho bà, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình bà.

Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết tiền lương cơ bản cho bà Đệ.

Ông Nguyễn Văn Bình, trú tại: thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu. Phản ánh việc năm 2010 nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo 80.000/1 khẩu/1 tháng, gia đình ông có 5 khẩu nhưng chỉ hỗ trợ 3 khẩu. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý việc ông Lê Minh Hoan-Chủ tịch UBND xã bao che cho bà Trần Thị Hiệp và ông Phạm Văn Hoan (cán bộ xã) trong việc cấp phát gạo cho hộ nghèo không đúng.

Việc ông Bình cho rằng năm 2010 nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo 80.000/1 khẩu/1 tháng, gia đình ông 5 khẩu nhưng chỉ hỗ trợ 3 khẩu, trên cơ sở báo cáo của UBND Thị xã Sông Cầu giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản trả lời cho ông Bình rõ. Vấn đề ông Bình đề nghị, yêu cầu UBND thị xã Sông cầu chỉ đạo kiểm tra giải quyết, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, đồng thời trả lời bằng văn bản cho ông Bình.

Ông Trần Đắc Khoa, trú tại: Phường 4, thành phố Tuy Hòa. Đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết việc bồi thường tài sản trên đất cho ông Khoa theo như Điều 2, Quyết định số: 911/QĐ-BXD ngày 16/6/2006 của Bộ Xây dựng.

Trường hợp ông Khoa, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Tuy Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát hồ sơ và đề xuất cho UBND tỉnh hướng giải quyết cụ thể. Yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa sớm có báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo giải quyết dứt điểm trường hợp này.

Ông Nguyễn Bính, trú tại: xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa. Khiếu nại việc gia đình ông xin tu sửa (bổ sung) đường đi vào nhà ông nhưng cơ quan chức năng không cho phép.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra lại trường hợp này, tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND huyện Phú Hòa giải quyết dứt điểm, không để công dân đi lại tiếp khiếu nhiều lần, vượt cấp.

Bà Lê Thị Nhung, trú tại; thôn Mỹ Lệ Đông, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa. Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý dứt điểm việc ông Lê Kim Hùng chăn nuôi vịt trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước uống.

Việc bà Lê Thị Nhung đã được nêu tại buổi làm việc của UBND tỉnh với huyện Tây Hòa, giao UBND huyện Tây Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết sớm để đảm bảo sức khoẻ, điều kiện sống cho người dân xung quanh.

Ông Phùng Ngạn, trú tại: Phường 5, thành phố Tuy Hòa. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Tuy An sớm giải quyết việc ông khiếu nại đòi bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để làm đường.

UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy An kiểm tra, xem xét giải quyết trường hợp của ông Ngạn, có văn bản trả lời cho đương sự và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Ông Lê Văn Châu, trú tại: Phường 5, thành phố Tuy Hòa. Đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết việc ông yêu cầu trả lại diện tích đất 8.821m2 tại phường 9, thành phố Tuy Hòa. Đồng thời, ông Châu cho biết, ông đã gửi đơn khiếu nại đến Thủ tướng Chính phủ nên ông Châu yêu cầu UBND tỉnh sớm giải quyết cho ông.

Việc ông Châu đề nghị, UBND tỉnh đã có Quyết định giải quyết khiếu nại; đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời. Nay, ông Châu khiếu nại tiếp nhưng không có nội dung gì mới nên UBND tỉnh không xem xét giải quyết lại. Vấn đề ông nêu đã gửi đơn đến Thủ tướng Chính phủ, đề nghị ông chờ. Nếu Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo thì UBND tỉnh sẽ xem xét.

Ông Hồ Minh Lễ và ông Hồ An Thái, trú tại: Phường 1 và phường 7, thành phố Tuy Hòa. Tố cáo cơ quan chức năng công nhận thương binh cho ông Nguyễn Văn Rớt là không đúng thực tế và không đồng ý với Công văn số: 226/SLĐTBXH ngày 19/3/2012 của Sở Lao động TB&XH V/v Trả lời nội dung tố cáo của các ông. Đề nghị UBND tỉnh trực tiếp giải quyết đơn tố cáo của các ông.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp hồ sơ, báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết.

Ông Hồ Minh Lễ, trú tại: Phường 1, thành phố Tuy Hòa. Phản ánh việc ông tố cáo, yêu cầu xử lý ông Hồ Văn Sý-Chánh Văn phòng Huyện uỷ Phú Hòa xúc phạm, nhục mạ ông tại xã Hòa Thắng, UBND tỉnh đã có văn bản chuyển cho Huyện uỷ Phú Hòa xem xét, giải quyết nhưng đến nay chưa được giải quyết. Đồng thời tố cáo việc UBND huyện Phú Hòa cố tình không giải quyết việc ông yêu cầu trả lại 126m2 đất mà bà Hồ Thị Thảo đã lấn chiếm từ năm 1990 và bồi thường tiền chặt phá cây ăn quả cho ông Lễ. Ông Lễ cho rằng nội dung đơn này ông tố cáo UBND huyện Phú Hòa nên ông yêu cầu UBND tỉnh thụ lý giải quyết.

Việc ông tố cáo ông Hồ Văn Sý, UBND tỉnh đã chuyển đơn đến Huyện uỷ Phú Hòa giải quyết theo thẩm quyền, đề nghị ông liên hệ Huyện uỷ để được biết kết quả. Vấn đề ông Lễ yêu cầu UBND tỉnh thụ lý giải quyết đơn tố cáo, giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra lại nội dung đơn nếu thuộc thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh thụ lý, nếu không thì nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

Bà Trương Thị Đỉnh, trú tại: xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa. Phản ánh việc Đài truyền hình khu vực Phú Yên quay phim, đưa tin không đúng thực tế việc tranh chấp đất đai giữa bà và bà Nguyễn Thị Ngừng, đã làm ảnh hưởng đến danh dự gia đình bà.

Việc bà Trương Thị Đỉnh phản ánh, đề nghị bà làm đơn gửi đến Đài truyền hình khu vực Phú Yên để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Ông Đỗ Hữu Hảo, trú tại: xã Hòa An, huyện Phú Hòa. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp xem xét giải quyết để nhà con ông có lối đi khi Nhà nước hoá giá nhà, đất tại khu tập thể trại giống xã Hòa An, huyện Phú Hòa.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính kiểm tra việc này, trả lời cho đương sự và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Sung, trú tại: phường 7, thành phố Tuy Hòa, trình bày: Việc cháu ông có mua đấu giá quyền sử dụng đất tại đường Hùng Vương, theo chủ trương hiện nay của UBND tỉnh nếu đến tháng 6/2012 không xây dựng thì sẽ thu hồi. Đề nghị UBND tỉnh xem xét cho kéo dài thời gian làm nhà vì hiện nay kinh tế khó khăn chưa có điều kiện làm nhà.

Đề nghị ông Sung thực hiện nghiêm túc theo chủ trương của Tỉnh. Những khó khăn, vướng mắc sẽ được giải quyết chung.

Ông Nguyễn Văn Hướng và Nguyễn Văn Sạn, trú tại: Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp sớm di dời hộ các ông khỏi khu vực đường dây điện 220 kV Tuy Hòa-Nha Trang vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của gia đình ông. Và khiếu nại việc giải quyết đền bù chưa thoả đáng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Việc đề nghị di dời ra khỏi khu vực đường dây điện 220kV, giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị liên quan kiểm tra việc các ông Nguyễn Văn Sạn và ông Nguyễn Văn Hướng đề nghị và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Việc ông Hướng và ông Sạn khiếu nại, giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra lại hồ sơ tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản đôn đốc UBND huyện Tây Hòa sớm giải quyết cho công dân.

Bà Định Thị Thanh, trú tại; xã An Cư, huyện Tuy An. Khiếu nại việc UBND huyện Tuy An thu hồi đất làm đường nhưng không đền bù.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tuy An kiểm tra, giải quyết trường hợp của bà Đinh Thị Thanh, trả lời cho bà Thanh và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Bà Lê Thị Tuyết Quyên, trú tại: Thôn 2, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết chế độ thương binh cho chồng bà là ông Nguyễn Trọng Phán.

UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, có văn bản trả lời hướng dẫn cho bà Quyên và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Đào, trú tại: Xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Đông Hòa sớm xem xét giao đất ở cho bà.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đông Hòa báo cáo cụ thể về trường hợp của bà Đào cho UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, trú tại: phường 1, thành phố Tuy Hòa. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, hoá giá nhà ở cho gia đình ông.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính kiểm tra trường hợp này, trình Hội đồng bán đấu giá của Tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Ông Bùi Ngọc Diễn, trú tại: xóm Cát, An Hải, huyện Tuy An. Yêu cầu UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Tuy An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mẹ ông là bà Đặng Thị Thể.

UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Tuy An xem xét, giải quyết dứt điểm và báo cáo UBND tỉnh.

 

(Nguồn TB số 220/TB-UBND ngày 09/4/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: