Trả lời “Đơn tố cáo” của ông Trần Quang Huỳnh, trú tại 30 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Trả lời công dân
Trả lời “Đơn tố cáo” của ông Trần Quang Huỳnh, trú tại 30 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (07/08/2012)
Ngày 03/8/2012, UBND tỉnh có văn bản trả lời Đơn tố cáo của ông Trần Quang Huỳnh, trú tại 30 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung như sau: UBND tỉnh nhận “Đơn tố cáo” đề ngày 02/7/2012 của ông Trần Quang Huỳnh, trú tại: 30 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tố cáo việc UBND thị xã Sông Cầu không thực hiện nội dung tại Thông báo số 33/TB-UB ngày 09/7/2001 của UBND thị xã Sông Cầu v/v bàn giải pháp thực hiện Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 13/01/1999 của UBND tỉnh Phú Yên.

Qua xem xét đơn, UBND tỉnh nhận thấy nội dung đơn của Ông đã được UBND thị xã Sông Cầu giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu v/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Quang Huỳnh (đã gửi cho ông Huỳnh). Nếu Ông không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND thị xã Sông Cầu thì có quyền khiếu nại tiếp đối với Quyết định trên theo đúng quy định của pháp luật.

 

(Nguồn CV số 2264/UBND-NC ngày 03/8/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: