Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/10/2011
Trả lời công dân
Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/10/2011 (08/11/2011)
Ngày 28/10/2011, tại Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật.
Tham gia buổi tiếp công dân có đại diện các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh.

Kết quả tiếp 13 lượt công dân. Sau khi nghe trình bày của từng công dân và ý kiến của các ngành chức năng; đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Bà Cao Thị Trinh, trú tại: Thôn Phú Thuận, xã Hoà Mỹ Đông, huyện Tây Hoà. Đề nghị Nhà nước xem xét cho bà được hưởng chế độ trợ cấp nghỉ việc một lần.

Việc bà Cao Thị Trinh đề nghị, hiện UBND tỉnh đang xem xét. Đề nghị bà Trinh chờ kết quả.

2. Bà Nguyễn Thị Minh Đệ, trú tại: Phường 3, thành phố Tuy Hoà. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm giải quyết việc bà khiếu nại một số nội dung tại Kết luận số: 363/KL-SGDĐT ngày 04/4/2011 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và khiếu nại đối với Quyết định số: 198/QĐ-LVC ngày 28/02/2011 của Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh V/v Thi hành kỷ luật đối với bà.

Vấn đề này, UBND tỉnh đã giao đồng chí Phó Chủ tịch - Trần Quang Nhất trực tiếp làm việc với Bà và Sở Giáo dục và Đào tạo để có biện pháp giải quyết thấu tình, đạt lý. Yêu cầu Bà cộng tác giải quyết.

3. Bà Trương Thị Đính, trú tại: thôn Mỹ Quang, xã Hoà Mỹ Tây, huyện Tây Hoà. Phản ánh việc vợ chồng ông Nguyễn Thành Hiếu (là đảng viên, Đại biểu HĐND xã) và bà Trương Thị Đỉnh ngược đãi và đe doạ bà Ngừng, đồng thời đề nghị thu hồi, huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND huyện Tây Hoà đã cấp cho vợ chồng ông Hiếu và bà Đỉnh, giao lại đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Ngừng.

Trường hợp của bà Đính, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND huyện Tây Hòa xem xét, giải quyết. Qua báo cáo của UBND huyện Tây Hòa tại Báo cáo số: 173/BC-UBND ngày 24/10/2011 được biết: ngày 03/10/2011 Đảng Uỷ xã Hoà Mỹ Tây đã có Quyết định số 47/QĐ-UBND thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Hiếu với hình thức khiển trách; việc bà Ngừng yêu cầu thu hồi, huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND huyện Tây Hòa đã cấp cho vợ chồng ông Hiếu-bà Đỉnh, giao lại đất và cấp giấy CNQSD đất cho bà Ngừng quản lý, sử dụng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo kiểm tra và có trả lời cho bà biết.

4. Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, trú tại: Phường 6, thành phố Tuy Hòa. Khiếu nại việc Nhà nước thu hồi đất của gia đình ông để thực hiện khu du lịch Gió Chiều nhưng áp giá đền bù không thoả đáng và việc giao đất tái định cư cho vợ chồng ông nhưng bản thân ông không biết. Hiện nay ông không có đất ở nên đề nghị Nhà nước xem xét giao đất để ông có chỗ ở ổn định.

Việc ông Nguyễn Ngọc Kỳ khiếu nại, ngày 14/10/2011 UBND tỉnh đã có Văn bản số 2690/UBND-NC trả lời. Đề nghị ông chấp hành.

5. Bà Lê Thị Kim Cúc, trú tại: xã Hoà Thành, huyện Đông Hoà, cho biết: trước đây gia đình bà Cúc và ông Nguyễn Văn Nhâm tranh chấp đất ở, trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyến giải quyết thì ông Nguyễn Văn Nhâm thế chấp ngôi nhà (có liên quan đến đất đang tranh chấp) cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Sau đó Ngân hàng kê biên, phát mãi bán ngôi nhà này cho người khác. Bà Cúc đề nghị UBND tỉnh can thiệp để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển bán ngôi nhà trên cho gia đình bà với giá đúng giá Hợp đồng định.

Vấn đề này, giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết trường hợp của bà Lê Thị Kim Cúc.

6. Ông Nguyễn Văn Số (con ông Nguyễn Xử), trú tại: Phường 8, thành phố Tuy Hoà. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp, chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hoà giải quyết đất ở (3 lô) theo thoả thuận trước đây giữa gia đình ông với UBND thị xã Tuy Hoà (nay là thành phố Tuy Hoà) khi Nhà nước thu hồi đất của ông Nguyễn Xử để xây dựng UBND phường 8, thành phố Tuy Hoà.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2607/UBND-NC ngày 07/10/2011 giao UBND thành phố Tuy Hoà xem xét, giải quyết. Yêu cầu UBND thành phố Tuy Hoà báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 2607/UBND-NC ngày 07/10/2011 cho UBND tỉnh và trả lời cho ông Nguyễn Văn Số, tránh việc công dân đi lại nhiều lần, vượt cấp.

7. Ông Huỳnh Văn Ủng, trú tại: Phường 4, thành phố Tuy Hoà. Khiếu nại một số hộ dân lấn chiếm lề đường để xây dựng nhà ở sau đó xin hợp thức hoá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc ông Huỳnh Văn Ủng khiếu nại, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Ủng. Giao UBND thành phố Tuy Hoà kiểm tra, giải quyết đơn của ông Huỳnh Văn Ủng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị ông Huỳnh Văn Ủng liên hệ UBND thành phố Tuy Hoà để được xem xét, giải quyết.

8. Bà Lương Thị Lắng, trú tại: thôn Vũng Rô, xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hoà, trình bày: bà Nguyễn Thị Lo (mẹ của bà Lắng) đang hưởng chế độ vợ Liệt sĩ nhưng không rõ vì lý do gì, ông Hà Văn Thượng (cán bộ TBXH huyện Đông Hoà) không cho bà Lo nhận quà Tết và quà ngày thương binh liệt sĩ 27/7 từ năm 2010 đến nay.

Giao UBND huyện Đông Hoà chỉ đạo kiểm tra, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/11/2011.

9. Ông Trần Đắc Khoa, trú tại: Phường 4, thành phố Tuy Hòa. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết việc bồi thường tài sản trên đất cho ông Khoa theo như Điều 2 Quyết định số: 911/QĐ-BXD ngày 16/6/2006 của Bộ Xây dựng V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Đắc Khoa.

Trường hợp của ông Khoa, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, rà soát hồ sơ và đề xuất hướng giải quyết cho UBND tỉnh. Đề nghị ông Trần Đắc Khoa chờ kết quả.

10. Ông Phạm Đình Chiến, trú tại: xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu. Khiếu nại việc UBND thị xã Sông Cầu thu hồi đất của ông nhưng không có quyết định thu hồi đất, không đền bù theo quy định của pháp luật.

Giao UBND thị xã Sông Cầu kiểm tra, giải quyết nội dung khiếu nại của Chiến và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/11/2011.

11. Ông Nguyễn Văn Kể và Ông Nguyễn Văn Thái, trú tại: thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà. Khiếu nại việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án công trình sử dụng nước sau Thuỷ điện Sông Hinh-Kênh chính đông nhưng áp giá đền bù chưa hợp lý.

Trường hợp của ông Kể và ông Thái, qua báo cáo (Báo cáo số: 106/BC-UBND ngày 07/7/2011) của UBND huyện Tây Hoà được biết UBND huyện đã giao cho Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện kiểm tra, tham mưu cho UBND huyện để trả lời cho công dân. Yêu cầu UBND huyện Tây Hoà sớm có văn bản trả lời cho các đương sự và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

12. Ông Võ Tấn Hùng, trú tại: thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Tấn Hùng.

Việc ông Hùng đề nghị UBND tỉnh đã giao ngành chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát. Ngày 28/9/2011, UBND tỉnh có Văn bản số: 2503/UBND-NC trả lời cho ông được biết việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 (lần 2) giải quyết khiếu nại đối với ông Hùng là đúng trình tự thủ tục và có căn cứ theo quy định pháp luật. Vì vậy yêu cầu ông Hùng chấp hành.

13. Ông Lê Văn Hai và một số hộ dân, trú tại: thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An. Khiếu nại việc UBND huyện Tuy An thu hồi đất của ông Hai và một số hộ dân để giao cho Công ty du lịch Sao việt nhưng không đền bù.

Việc ông Lê Văn Hai khiếu nại, ngày 03/10/2011 UBND tỉnh đã có Văn bản số: 2538/UBND-NC giao UBND huyện Tuy An giải quyết. Yêu cầu UBND huyện Tuy An báo cáo kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 2538/UBND-NC cho UBND tỉnh.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/10/2011. Yêu cầu các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện các nội dung có liên quan, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 28/11/2011./.

 

(Nguồn TB số 788/TB-UBND ngày 07/11/2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: