Kết luận phiên tiếp công dân ngày 28 tháng 10 năm 2010
Trả lời công dân
Kết luận phiên tiếp công dân ngày 28 tháng 10 năm 2010 (25/11/2010)
Ngày 28/10/2010, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Lê Kim Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

Tham gia buổi tiếp công dân có đại diện các Sở, Ngành: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở Lao động-Thương binh&Xã hội, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Hội nông dân tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Sở Tư pháp vắng không có lý do.
Kết quả tiếp 13 lượt công dân. Sau khi nghe trình bày của từng công dân và ý kiến của các ngành chức năng, đồng chí Lê Kim Anh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Bà Cao Thị Trinh, trú tại: thôn Phú Thuận, xã Hoà Mỹ Đông, huyện Tây Hoà. Khiếu nại yêu cầu giải quyết Bảo hiểm xã hội (hưu trí hàng tháng) hoặc chế độ mất sức lao động hàng tháng.
Việc khiếu nại của bà Trinh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp cùng Sở Nội vụ và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, soát xét lại hồ sơ nhưng không phát sinh tình tiết gì mới so với các nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số: 419/QĐ-UBND ngày 24/3/2010. Trường hợp, bà Trinh đồng ý và có đơn đề nghị giải quyết chế độ 01 lần thì UBND tỉnh sẽ xem xét, có văn bản báo cáo xin ý kiến của Bộ Nội vụ.

2. Ông Phạm Hồng Tuyến, trú tại: 06 Mạc Đỉnh Chi, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Khiếu nại yêu cầu trả lại đất trước đây UBND xã Hoà Trị đã mượn của gia đình ông làm sân bóng đá cho xã, để gia đình ông trở về quê hương có đất xây dựng nhà ở ổn định và thờ cúng ông bà.
Trường hợp của ông Phạm Hồng Tuyến, UBND tỉnh đã có Văn bản số: 3059/UBND-NC ngày 31/12/2009 trả lời là việc khiếu nại yêu cầu trả lại đất, Nhà nước không xem xét, giải quyết. Nay, nếu gia đình ông muốn trở về và có đất xây dựng nhà ở ổn định thì liên hệ UBND xã Hoà Trị để được hướng dẫn, xem xét theo  quy định của pháp luật.

3. Bà Lê Thị Nhung, trú tại: thôn Mỹ Lệ Đông, xã Hoà Bình 2, huyện Tây Hoà. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm việc hộ ông Lê Kim Hùng chăn nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt gia đình bà.
Việc này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Tây Hoà kiểm tra, xử lý. Qua kết quả kiểm tra tại Văn bản số: 909/STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 02/8/2010 được biết hộ gia đình ông Lê Kim Hùng cam kết sẽ triển khai thực hiện các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngày 21/10/2010, UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số: 2344/UBND-NC đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc hộ ông Lê Kim Hùng đã thực hiện xong các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường chưa. Nếu chưa, yêu cầu UBND huyện Tây Hoà chỉ đạo xử lý theo quy định. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nội dung Văn bản số: 2344/UBND-NC ngày 21/10/2010 cho UBND tỉnh.

4. Ông Phạm Ngọc Phú, trú tại: thôn Long Uyên, xã An Dân, huyện Tuy An. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp việc chính quyền địa phương xử lý một số hộ dân xây dựng hồ nuôi tôm trái phép tại khu vực hạ lưu sông Bình Bá không công bằng. Ông Phú cho biết, ngày 13/5/2010 thực hiện Thông báo số: 108/UBND của UBND huyện Tuy An V/v Nghiêm cấm san ủi làm hồ nuôi tôm trái phép tại khu vực hạ lưu sông Bình Bá, gia đình ông đã ngừng san ủi làm hồ tôm nhưng một số hộ còn lại vẫn tiếp tục san ủi, thả tôm và thu hoạch trong khi đó gia đình ông đã đầu tư kinh phí để san ủi làm hồ lại không được chính quyền địa phương tạo điều kiện để hộ gia đình ông được thả tôm là ảnh hưởng đến quyền lợi của hộ ông.
Yêu cầu UBND huyện Tuy An chỉ đạo kiểm tra lại vụ việc này, có văn bản trả lời cho ông Phạm Ngọc Phú và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

5. Bà Nguyễn Thị Đào, trú tại: Thôn 1, xã Hoà Vinh, huyện Đông Hoà. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để cơ quan chức năng trả lại cho gia đình bà 02 sào đất ruộng tại Gò Điền Xứ (nay là thôn 1, xã Hoà Vinh).
Trường hợp này, UBND tỉnh đã có Văn bản số: 2079/UBND-NC ngày 21/9/2010 yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại và đề xuất hướng giải quyết cho UBND tỉnh. Trên cơ sở Báo cáo số: 1261/STNMT ngày 25/10/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường, giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu  UBND tỉnh có văn bản trả lời cho đương sự.

6. Bà Nguyễn Thị Xuân, trú tại: Khu phố Lê Duẩn, phường 6, thành phố Tuy Hoà. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết giao cho con gái bà Xuân một lô đất để xây dựng nhà ở vì năm 1993 và 2009 hộ gia đình bà bị thu hồi đất để xây dựng, mở rộng công trình Hải đội 2.
Trường hợp của bà Nguyễn Thị Xuân, ngày 4/8/2010 UBND tỉnh có Văn bản số: 457/TB-UBND giao UBND thành phố Tuy Hoà kiểm tra xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. Yêu cầu UBND thành phố Tuy Hoà báo cáo kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số: 457/TB-UBND ngày 4/8/2010 cho UBND tỉnh.

7. Bà Lê Thị Chinh, trú tại: Thôn 2, xã Hoà Vinh, huyện Đông Hoà. Bà Chinh cho rằng, ngày 15/9/2008 hộ gia đình bà đã tiến hành gieo sạ vụ 8/2008 sau đó đến ngày 21/9/2008 bà Chinh mới nhận được Thông báo của Huyện về việc ngừng gieo sạ. Nhưng khi thu hồi đất ruộng của hộ gia đình bà để thi công công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 2, UBND huyện Đông Hoà không hỗ trợ tiền hoa màu lúa vụ 8/2008 là thiệt hại đến lợi ích của hộ gia đình bà.
Việc bà Chinh khiếu nại yêu cầu hỗ trợ tiền hoa màu lúa vụ 8/2008 đã được Toà án nhân dân huyện Đông Hoà và Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử, tuyên Bản án số: 13/2010/DSST ngày 15/6/2010 và Bản án số: 50/2010/DSPT ngày 14/9/2010. Nếu không đồng ý với nội dung xét xử của Toà án nhân dân tỉnh bà Lê Thị Chinh có quyền kháng nghị theo quy định.

8. Ông Trần Cúc, trú tại: Thôn 3, xã Hoà Vinh, huyện Đông Hoà. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp việc Cửa hàng xăng dầu Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên không ký xác nhận ranh giới đất liền kề, gây khó khăn cho ông Trần Cúc trong việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với ngành chức năng của huyện Đông Hoà kiểm tra việc ông Trần Cúc đề nghị nêu trên và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

9. Bà Lê Thị Kim Hồng (vợ của ông Nguyễn Như Ý), trú tại: 241 Bà Triệu, Phường 7, thành phố Tuy Hoà. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại Quyết định số: 1460/QĐ-UBND ngày 6/10/2010 của UBND tỉnh V/v Cưỡng chế thu hồi đất của ông Nguyễn Như Ý.
Giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết trường hợp của ông Nguyễn Như Ý theo đúng quy định pháp luật.

10. Bà Phạm Thị Tuý, trú tại: Khu phố Phước Hậu 2, Phường 9, thành phố Tuy Hoà. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc UBND thành phố Tuy Hoà ban hành Quyết định số: 3181/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 V/v Xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Phạm Thị Tuý. Bà Tuý cho biết, bà chỉ có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng công trình không có giấy phép nhưng UBND thành phố Tuy Hoà ra quyết định và kỷ luật buộc thôi việc đối với bà là hình thức quá nặng, gây thiệt hại đến quyền lợi của bà.
Trường hợp của bà Phạm Thị Tuý, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu và giải quyết theo quy định, đồng thời đã trả lời cho bà Phạm Thị Tuý được rõ. Nay, bà Phạm Thị Tuý tiếp tục đề nghị UBND tỉnh kiểm tra xem xét lại, giao Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở các tài liệu có tại hồ sơ, tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc này.

11. Bà Nguyễn Thị Chín, trú tại: Thôn 3, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu. Đề nghị cơ quan chức năng sớm hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 09 năm 2009 cho hộ gia đình bà Chín. Bà Chín cho biết, hộ bà thuộc trường hợp được hỗ trợ kinh phí nhưng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Sông cầu có Văn bản số: 210/LĐTBXH ngày 13/9/2010 trả lời cho bà là hiện nay Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chưa nhận được khoản kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 09 năm 2009 của cấp trên cho các hộ bị thiệt hại trên địa bàn thị xã Sông Cầu nên chưa giải quyết hỗ trợ cho bà Chín.
Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục cơn bão số 09 năm 2009 trên địa bàn thị xã Sông Cầu; phối hợp với ngành chức năng thị xã Sông Cầu xem xét, giải quyết trường hợp của bà Chín theo đúng quy định và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

12. Ông Bùi Ngọc Diễn, trú tại: Xóm Cát, An Hải, huyện Tuy An, trình bày: năm 1987 gia đình ông không có cuộc họp về việc: “Bà Đặng Thị Thể (mẹ ông Diễn) cùng các con trong gia đình thống nhất để ông Bùi Văn Nghi quản lý, sử dụng thửa đất có diện tích 992m2, ông Bùi Ngọc Diễn được chia một phần diện tích đất và ở ổn định đến nay” nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo cho UBND tỉnh có nội dung này. Ông Diễn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho ông Biên bản họp gia đình nêu trên.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, có văn bản trả lời cho đương sự và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, không để công dân đi lại Trụ sở Tiếp công dân khiếu nại nhiều lần.

13. Bà Lê Thị Hiền Thương, hiện trú tại: Khu tái định cư Phường 9, thành phố Tuy Hoà. Đề nghị UBND thành phố Tuy Hoà xem xét giao phần diện tích 8,6m2 đất còn lại cho bà Thương sau khi giải toả để thi công vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ theo Nghị quyết số: 45/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hoà.
Trường hợp của bà Thương, ngày 21/7/2010 UBND thành phố Tuy Hoà đã có Văn bản số: 1186/UBND trả lời, với nội dung: việc đề nghị của bà Thương không thể xem xét giải quyết. Ngày 26/7/2010, bà Thương tiếp tục có đơn gửi UBND thành phố Tuy Hoà. Ngày 9/8/2010, UBND thành phố Tuy Hoà có Văn bản số: 1274/UBND trả lời cho bà Thương biết là nếu bà Thương không đồng ý đối với nội dung Văn bản số: 1186/UBND ngày 21/7/2010 thì có quyền khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Đề nghị bà Lê Thị Hiền Thương thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Kim Anh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2010. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 28/11/2010./.

(Nguồn TB số 653/TB-UBND ngày 05/11/2010)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: