Thông báo kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 12 năm 2010
Trả lời công dân
Thông báo kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 12 năm 2010 (06/01/2011)
Ngày 28/12/2010, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Nguyễn Bá Lộc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

Tham gia buổi tiếp công dân cùng lãnh đạo UBND tỉnh có đại diện: Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh.

Kết quả tiếp 11 lượt tiếp công dân. Sau khi nghe trình bày của từng công dân và ý kiến của các ngành chức năng, đồng chí Nguyễn Bá Lộc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

01. Bà Nguyễn Thị Đào, tạm trú tại: Thôn 1, xã Hoà Vinh, huyện Đông Hoà, đề nghị UBND tỉnh xem xét can thiệp để cơ quan chức năng trả lại diện tích đất (02 sào) mà trước đây gia đình bà đã hoán đổi cho chính quyền cũ.

Việc này, UBND tỉnh đã có Văn bản số: 2836/UBND-NC ngày 10/12/2010 trả lời cho bà Đào biết, việc đòi lại đất cũ là không có cơ sở để xem xét. Nếu bà Đào thực sự có nhu cầu về đất ở, thì làm đơn gửi chính quyền địa phương để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

02. Bà Nguyễn Thị Xuân, trú tại: Phường 6, thành phố Tuy Hoà. Đề nghị UBND thành phố Tuy Hoà xem xét để bà được mua 01 lô đất tái định cư sau khi Nhà nước đã thu hồi đất của hộ bà để thực hiện công trình xây dựng trụ sở Hải đội 2.

Việc bà Xuân đề nghị, ngày 14/12/2010 UBND thành phố Tuy Hoà đã có Văn bản số: 1990/UBND trả lời. Nếu bà Xuân không đồng ý với nội dung trả lời của UBND thành phố Tuy Hoà tại văn bản nêu trên thì có đơn khiếu nại gửi UBND thành phố Tuy Hoà để được xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

03. Bà Trần Thị Phụng, trú tại: Phường 8, thành phố Tuy hoà, trình bày: Hiện bà kinh doanh nhà hàng cà phê Phụng Hoàng tại 153 Lê Thành Phương, phường 8, thành phố Tuy Hoà, phía trước nhà hàng có hầm rau muống không sản xuất nên người dân đổ rác gây ô nhiễm môi trường, do đó bà Phụng đã đề nghị cơ quan chức năng xem xét bán hoặc cho bà thuê để san lấp mặt bằng đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Trường hợp của bà Trần Thị Phụng, ngày 9/7/2009 UBND tỉnh đã có Văn bản số: 1595/UBND giao UBND thành phố Tuy Hoà kiểm tra, xem xét. Yêu cầu UBND thành phố Tuy Hoà báo cáo kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số: 1595/UBND ngày 9/7/2009 cho UBND tỉnh và có văn bản trả lời cho bà Trần Thị Phụng.

04. Bà Lê Thị Triểm, trú tại: Thôn Phú Khánh, xã Hoà Tân Tây, huyện Tây Hoà, đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết việc bà khiếu nại Quyết định số: 1346/QĐ-CTUBND ngày 05/8/2010 của Chủ tịch UBND huyện Tây Hoà V/v Giải quyết bồi thường, hỗ trợ chưa đúng, chưa thoả đáng trong hành lang tuyến đường dây điện 220kV Tuy Hoà-Nha Trang đi qua trên khoảng không đất của hộ bà Triểm.

Việc bà Lê Thị Triểm đề nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 2131/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 V/v Giải quyết đơn khiếu nại của bà Triểm. Nếu không đồng ý với Quyết định số: 2131/QĐ-UBND ngày 23/12/2010, bà Triểm có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

05. Ông Võ Văn Bảy, trú tại: Thôn Đông Mỹ, xã Hoà Phú, huyện Tây Hoà, đề nghị xem xét hỗ trợ tiền để gia đình ông có điều kiện sản xuất, chăn nuôi vì trước đây ông có khai hoang canh tác, sản xuất trên một phần diện tích đất đã được Nhà nước giao cho Cơ sở giáo dục A1 quản lý. Nay, Cơ sở giáo dục A1 đưa vào sử dụng toàn bộ diện tích đất này nhưng không giải quyết đền bù, hỗ trợ thành quả lao động cho ông.

Việc ông Bảy đề nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Đề nghị ông liên hệ Cơ sở Giáo dục A1 để được xem xét, trả lời.

06. Ông Đỗ Chín, trú tại: Thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, đề nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ cho ông Chín vì trong thời kỳ chiến tranh ông có cho cách mạng mượn chiếc ghe gắn máy F6. Hiện nay gia đình ông rất khó khăn.

Giao Sở Tài chính kiểm tra lại trường hợp này, báo cáo kết quả và đề xuất cho UBND tỉnh.

07. Ông Cao Văn Minh, trú tại: Phường Phú Đông, thành phố Tuy Hoà, khiếu nại việc Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên ra quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông chưa thoả đáng.

Nếu không đồng ý với việc giải quyết của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên thì ông Minh có quyền gửi đơn khiếu nại đến Tổng Cục thi hành án dân sự để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

08. Ông Nguyễn Văn Hướng, trú tại: Thôn Phú Khánh, xã Hoà Tân Tây, huyện Tây Hoà, khiếu nại việc đền bù chưa thoả đáng đối với phần diện tích đất của hộ gia đình ông bị ảnh hưởng bởi đường dây điện 220kV Tuy Hoà-Nha Trang và cho rằng đường dây đi qua nhà ông gây nhiễm điện làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của gia đình ông nên đề nghị di dời trụ điện hoặc di dời nhà ra khỏi hành lang lưới điện để đảm bảo an toàn.

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Hướng, UBND tỉnh đã có Văn bản số: 2365/UBND-NC ngày 22/10/2010 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tây Hoà thụ lý, giải quyết việc khiếu nại đền bù, hỗ trợ chưa thoả đáng và Văn bản số:  1770/UBND-NC ngày 16/8/2010 chỉ đạo Sở Công thương xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân về việc ông Hướng khiếu nại cho rằng đường dây nhiễm điện ảnh hưởng đến sức khoẻ. Yêu cầu UBND huyện Tây Hoà và Sở Công thương báo cáo kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo tại các văn bản nêu trên cho UBND tỉnh.

09. Bà Nguyễn Thị Chín, trú tại: Thôn 3, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu. Đề nghị sớm hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 09 năm 2009 cho hộ gia đình bà Chín.

Việc này, ngày 05/11/2010 UBND tỉnh có Văn bản số: 653/TB-UBND giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra và phối hợp với với ngành chức năng thị xã Sông Cầu xem xét, giải quyết. Yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 653/TB-UBND ngày 05/11/2010 cho UBND tỉnh và có văn bản trả lời cho bà Chín.

10. Ông Bùi Ngọc Diễn, trú tại: xã An Hải, huyện Tuy An, đề nghị xem xét lại nội dung mà Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định số: 207/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Ngọc Diễn, cụ thể: “Năm 1987, bà Đặng Thị Thể (mẹ ông Diễn) cùng các con trong gia đình thống nhất để cho ông Bùi Văn Nghi quản lý, sử dụng thửa đất có diện tích 992m2, ông Bùi Ngọc Diễn được chia một phần diện tích đất ở và ổn định đến nay”. Ông Diễn cho rằng gia đình ông không có cuộc họp nào về nội dung nêu trên.

Giao Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở hồ sơ, nghiên cứu và tham mưu cho UBND tỉnh xử lý tiếp trường hợp của ông Bùi Ngọc Diễn.

11. Bà Lê Thị Thu Thuỷ, trú tại: Thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hoà, yêu cầu giải quyết chế độ dôi dư cho bà Thuỷ theo Nghị định số: 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ quy định về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước.

Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội soát xét, kiểm tra lại trường hợp này, báo cáo kết quả và đề xuất hướng xử lý cụ thể cho UBND tỉnh để bảo vệ quyền lợi của công dân.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bá Lộc-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/12/2010. Yêu cầu các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 28/01/2011./.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: