Thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điệt, trú tại: Khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa
Trả lời công dân
Thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điệt, trú tại: Khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa (10/08/2012)
UBND tỉnh nhận Đơn khiếu nại đề ngày 25/7/2012 của ông Nguyễn Văn Điệt, trú tại: Khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, khiếu nại Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của UBND thành phố Tuy Hòa V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điệt.

Qua xem xét Đơn và căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, xét thấy đơn khiếu nại của ông Điệt thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 06/8/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 2287/UBND-NC giao Thanh tra tỉnh tiến hành thẩm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại đề ngày 25/7/2012 của Ông. UBND tỉnh thông báo để ông Nguyễn Văn Điệt được biết.

 

(Nguồn CV số 2309/UBND-NC ngày 07/8/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: