Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
Tin ảnh - Phóng sự
Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. (04/06/2021)
  • Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Sơn Hòa

  • Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Sơn Hòa

  • Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Sông Hinh

  • Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tây Hòa

  • Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: