Truyền thông công tác kiểm soát TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh
Các tin khác
Truyền thông công tác kiểm soát TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh (09/02/2018)
Ngày 9/2, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTCH) năm 2018 tại Văn phòng UBND tỉnh.

Theo Kế hoạch, đối với hoạt động tại Văn phòng, phòng Nội chính phối hợp với phòng Quản trị tài vụ tổ chức tập huấn hoặc hội thảo giới thiệu về hoạt động truyền thông phục vụ công tác kiểm soát TTHC cho các cán bộ đầu mối về kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, phối hợp phòng Hành chính tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh về nội dung của hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ tại Văn phòng UBND tỉnh.

Đối với truyền thông công tác kiểm soát TTHC đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phòng Nội chính phối hợp với phòng Quản trị tài vụ tổ chức phát hành tờ gấp tuyên truyền về hoạt động và kết quả công tác kiểm soát TTHC, các thông tin liên quan cải cách TTHC; phối hợp Trung tâm Thông tin và Công báo đăng tải các tin, bài về công tác kiểm soát TTHC của Văn phòng UBND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh.

Ngoài ra, Phòng Nội chính phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức họp, hội thảo chuyên đề, các kiến nghị thực thi và phương án đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực được đề xuất trong Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh; truyền thông về phương án đơn giản hóa TTHC về ngành, lĩnh vực đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; lồng ghép công tác truyền thông trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn thực  hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, phòng Nội chính phối hợp các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng và các sở, ban, ngành tuyên truyền, giới thiệu về các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: