Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10
Các tin khác
Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (06/05/2022)
Nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào Lao động Sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật tại Phú Yên, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà; Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) vừa ban hành Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023).

Theo đó, nội dung dự thi gồm tất cả các giải pháp Sáng tạo Kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham gia Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 06 lĩnh vực gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo.

Đối tượng dự thi: Tất cả các tổ chức, cá nhân là người Phú Yên ở trong và ngoài tỉnh, cá nhân là người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Phú Yên, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh từ năm 2015 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi. Trường hợp cá nhân (hoặc một nhóm người) là tác giả (hoặc nhóm tác giả) của giải pháp nhưng việc tạo ra giải pháp là do tác giải (hoặc nhóm tác giả) thực hiện nhiệm vụ được một tổ chức Nhà nước hoặc tổ chức tập thể giao cho hoặc là do các tổ chức nói trên đầu tư kinh phí, thiết bị… thì tác giả (hoặc nhóm tác giả) được quyền dự thi với tư cách cá nhân nếu được tổ chức đó cho phép bằng văn bản. Tất cả các tổ chức và cá nhân đã đầu tư tại Phú Yên để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giải của giải pháp kỹ thuật dự thi đó. Để đảm bảo tính khách quan, tất cả các cán bộ - CNVC và người lao động tại 04 cơ quan đồng tổ chức (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn) nếu đăng ký tham dự Hội thi, thì giải pháp kỹ thuật đó phải là những giải pháp độc lập, không đứng tên đồng tác giả trong bất kỳ giải pháp tham gia nào. Mỗi tổ chức, cá nhân có thể tham gia dự thi nhiều giải pháp. Các công trình đã đoạt giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thì không được tham gia Hội thị.

Thời gian tiến hành tổ chức: Từ 3/2022 đến 10/2023 sẽ tổ chức thực hiện Hội thi đến khi tổng kết phát thưởng. Trong đó, thời gian nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ phát động đến hết ngày 30/6/2023.

Dưới đây là phiếu đăng ký dự thi:

 

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: