Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác dân vận
Các tin khác
Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác dân vận (09/01/2023)
Sáng 9/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, các cơ quan, ban ngành, địa phương.

 \

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo gắn với thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác dân vận và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Công tác dân vận tiếp tục hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp phát động và thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, điển hình hay đã được nhân rộng lan tỏa trong xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác theo dõi nắm bắt, dự báo tình hình Nhân dân; công tác phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền, vận động và tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp được quan tâm triển khai thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao...

Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân vận trong năm 2023, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, lưu ý một số nội dung trọng tâm đề nghị các ngành, địa phương quan tâm phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến.

Đó là, tập trung lãnh đạo, chỉ  đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế công tác dân vận trong năm qua; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dự báo tình hình Nhân dân; chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho cấp ủy, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các thủ tục hành chính, thực sự lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Cùng với đó, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa hệ thống dân vận với chính quyền, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang và các ngành liên quan; công khai, minh bạch các thông tin để Nhân đân được biết gắn với công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua tỉnh Phú Yên.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 12 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2022.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: