Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
Các tin khác
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà:
Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 (08/12/2017)
Sáng 8-12, ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến để, kiến nghị và giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà phát biểu tiếp thu, giải trình các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp.

Với trách nhiệm là đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến để nghiên cứu, giải quyết, bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến. Qua Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và tổng hợp phát biểu của các đại biểu dự họp, đều thống nhất cao với đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2017 mà UBND tỉnh đã trình bày trước kỳ họp.   

Đối với một số mặt công tác còn khuyết điểm, hạn chế, UBND tỉnh đã nghiêm túc nhìn nhận, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục, thể hiện rõ trong báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp qua tiếp xúc trước kỳ họp, UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành và UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, trả lời cụ thể bằng văn bản. Chủ tịch UBND tỉnh cũng báo cáo làm rõ và có tính khẳng định thêm một số vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Cụ thể về dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, UBND tỉnh đã làm việc với nhà đầu tư và yêu cầu báo cáo kết quả góp vốn chủ sở hữu, vốn vay thực hiện dự án nhưng đến nay nhà đầu tư không chứng minh được năng lực tài chính. UBND tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo, để tiến hành xử lý các bước tiếp theo. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, các cấp huy động toàn bộ lực lượng tập trung khắc phục hậu thiệt hại bão lũ. Tính đến ngày 29/11/2017, có 68 tổ chức, cơ quan, cá nhân đăng ký ủng hộ tiền, hiện vật cho bà con bị thiệt hại bão lũ với tổng trị giá hơn 20,4 tỷ đồng. Ban đầu, Trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh 500 tấn gạo và 170 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 12, hiện tỉnh đang thực hiện phân bổ cho các địa phương. UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Phú Yên đến năm 2020; đang tập trung lập quy hoạch chi tiết mặt nước nuôi trồng thủy sản Vịnh Xuân Đài; xây dựng quy định về quản lý lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh và nghiên cứu thành lập Ban quản lý vùng nuôi. Tuy nhiên, hiện nay số lồng bè nuôi tôm hùm tăng mạnh dễ gây ra ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh trong thời gian tới.  

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh đạt bình quân 14,4 tiêu chí/xã; dự ước đến cuối năm 2017, có thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh lên 40 xã, đạt tỷ lệ 45% tổng số xã trên toàn tỉnh. Tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn còn chậm so với kế hoạch, do không chủ động về nguồn vốn, vướng công tác giải phóng mặt bằng; công tác thẩm định hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư phức tạp. Về một số sai phạm, thiếu sót liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hòa Bình. Đến nay, các sở có liên quan đã cơ bản tổ chức kiểm điểm xong; dự kiến sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ tổ chức kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật trong tất cả các khâu, nội dung công việc liên quan đến các dự án đầu tư.

Đối với việc triển khai thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên, tỉnh đã có báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn để đầu tư giai đoạn 1 của dự án. Đồng thời, giao các sở, ngành chức năng khẩn trương liên hệ, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan để sớm được bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 thực hiện dự án.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2018, sau kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tăng cường huy động các nguồn lực khắc phục hậu thiên tai trên địa bàn tỉnh, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân; đẩy mạnh thu hút, đầu các dự án vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn, tạo chuyển biến trong thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khẩn trương lập quy hoạch chi tiết vùng nuôi thủy sản, ban hành quy định về quản lý lồng bè nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai cắm mốc xác định ranh giới 03 loại rừng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu; chỉ đạo quyết liệt trong thu ngân sách; từng bước triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

Bên cạnh đó, xây dựng các quy định quản lý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông cửa sông, cửa biển; các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhất là các dự án khai thác cát theo đúng quy trình, thủ tục và quy hoạch đã được phê duyệt; triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là sau thiệt hại nặng nề do bão, lũ vừa qua. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm sâu cả 03 tiêu chí; thực hiện tốt việc cải cách hành chính.

Để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đồng sức, đồng lòng quyết tâm.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: