Phú Yên được bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các tin khác
Phú Yên được bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (23/02/2021)
Ủy ban bầu cử tỉnh vừa ban hành Quyết định ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Theo đó, căn cứ dân số của tỉnh đến thời điểm ngày 31/12/2020 có 874.691 người nên được bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn tỉnh Phú Yên có 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Số lượng đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu cử ở các địa phương như sau: Thị xã Sông Cầu có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 06 đại biểu; huyện Đồng Xuân có 01 đơn vị bầu cử, được bầu 03 đại biểu; huyện Tuy An có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 07 đại biểu; thành phố Tuy Hòa có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 09 đại biểu; huyện Phú Hòa có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 06 đại biểu; thị xã Đông Hòa có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 07 đại biểu; huyện Tây Hòa có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 06 đại biểu; huyện Sơn Hòa có 01 đơn vị bầu cử, được bầu 03 đại biểu; huyện Sông Hinh có 01 đơn vị bầu cử, được bầu 03 đại biểu.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: