Giao ban công tác Dân vận Quý I/2023
Các tin khác
Giao ban công tác Dân vận Quý I/2023 (07/04/2023)
Ngày 7/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thu Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị

Theo Báo cáo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, nhân dân trong tỉnh đồng tình, ủng hộ trước sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong đó tập trung hoàn thiện “Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội để cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp

Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 23/02/2023 về triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 02/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tỉnh Phú Yên; dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BDVTW, ngày 05/01/2023 của Ban Dân vận Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào theo tôn giáo của các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh.

Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy tập trung xây dựng chương trình công tác năm 2023; kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và các mặt còn tồn tại, hạn chế, qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Nhiệm vụ trong quý II/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ thị về tăng cường công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động đối với đồng bào theo tôn giáo; triển khai giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc thi hành án dân sự, giai đoạn 2016-2022 theo Kế hoạch số 130-KH/TU, ngày 14/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2023; xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức Hội thi “Cán bộ làm công tác Dân vận khéo” tỉnh Phú Yên lần thứ 4 năm 2023; thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức hội thi ở các cấp. Hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác dân vận tham gia việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan…

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: