Chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở
Các tin khác
Chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở (05/12/2019)
Thời gian qua, công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở được tỉnh quan tâm, củng cố, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn của địa phương.

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên các thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh, trong đó, đổi tên 01 thôn, sáp nhập 40 thôn, buôn thành 20 thôn, buôn, khu phố thuộc các huyện Đông Hòa, Sơn Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu; thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (sáp nhập xã An Hòa, An Hải thành xã An Hòa Hải thuộc huyện Tuy An; sáp nhập xã Xuân Hòa, Xuân Cảnh thành xã Xuân Cảnh thuộc thị xã Sông Cầu) và Bộ Nội vụ đã thẩm định. Xin chủ trương của Bộ Nội vụ về Đề án thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa.

Cùng với đó, các cơ quan, ban ngành chú trọng thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cán bộ trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên; Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công ích trực thuộc UBND thành phố Tuy Hòa; Trung tâm Đăng kiểm tàu cá trực thuộc Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Sáp nhập, hợp nhất Trung tâm Văn hóa (Trung tâm Văn hóa thể thao) và Đài Truyền thanh - truyền hình (Đài Truyền thanh) cấp huyện thành 1 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh 09 huyện, thị xã, thành phố). Sáp nhập các Trung tâm: Giống và kỹ thuật Cây trồng, Vật nuôi, Thủy sản thành Trung tâm Giống Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Có 09/9 địa phương đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập các trường mầm non công lập, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn (giảm 89 đơn vị trường học); sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND - UBND thuộc UBND cấp huyện (giảm 14 lãnh đạo cấp phòng); hợp nhất Văn phòng HĐND và UBND huyện Tây Hòa với Huyện ủy Tây Hòa thành Văn phòng cấp ủy, chính quyền huyện Tây Hòa.

Đến nay, có 11/18 sở, ngành đã thực hiện việc sáp nhập một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc (giảm 18 phòng và 02 Chi cục thuộc sở); có 29/29 cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định, yêu cầu thực tiễn (11 sở, ngành); phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 21 đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được chú trọng. Đến nay, tỉnh Phú Yên có 2.452 cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định (gồm 1.161 cán bộ, 1.291 công chức), đạt tỷ lệ 100%; năm 2019 đã tổ chức 14 lớp bồi dưỡng cho công chức cấp tỉnh, cấp huyện; mở 23 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Đến nay có 123/124 đơn vị khối tỉnh và 437/448 đơn vị khối huyện đã được giao tự chủ chịu trách nhiệm; các cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản để thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng quy định. Đã tuyển dụng được 141 công chức trong kỳ thi tuyển công chức năm 2018 -2019. Đang triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức thực hiện các kế hoạch: Tuyển dụng công chức năm 2019; xét tuyển viên chức giáo viên thuộc UBND cấp huyện năm 2019; nâng ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên; nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính; thăng hạng viên chức y tế; sát hạch viên chức thành công chức; công chức cấp xã thành công chức cấp huyện theo đúng quy định. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, từ đầu năm 2019 đến nay đã giải quyết 471 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưởng chế độ.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: