Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân đợt 2/2023
Các tin khác
Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân đợt 2/2023 (23/11/2023)
Ngày 23/11, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân đợt 2 năm 2023 cho đội ngũ công chức tư pháp, hội thẩm nhân dân của tỉnh.

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân đợt 2/2023

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lương Quang, Phó Chánh Tòa án nhân dân tỉnh cho biết, trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, phát huy quyền tự do dân chủ sâu rộng cho nhân dân, thì công tác áp dụng pháp luật phải càng được coi trọng. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của chế định hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử. Để nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án, việc tập huấn, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ công chức có chức danh tư pháp nói chung, đội ngũ hội thẩm nhân dân nói riêng là rất quan trọng và cần thiết.

Chương trình bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày (23-24/11/2023) với các chuyên đề: Rút kinh nghiệm qua các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động bị hủy, sửa; Kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai”; Áp dụng và viện dẫn án lệ trong công tác xét xử.

Trong năm 2023, với sự tham gia xét xử của Hội thẩm đã góp phần cùng Tòa án ban hành các Bản án, Quyết định khách quan, dân chủ, thấu tình đạt lý, các bản án, quyết định tuyên có tính thuyết phục. Sự tham gia tích cực, có hiệu quả của quý Hội thẩm, đã tôn vinh vị trí, vai trò và uy tín của Toà án, tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: