Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Tin tức nổi bật
Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (10/05/2024)
Sáng 10/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Yên

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến với hơn 4.300 điểm cầu trên cả nước và trên 206.000 đại biểu tham dự. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng.Tại Phú Yên, hội nghị được kết nối đến điểm cầu Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Phạm Đại Dương- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; tập thể lãnh đạo Hội Doanh nghiệp tỉnh…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết 41-NQ/TW. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 41-NQ/TW nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 41-NQ/TW là nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Các đại biểu cũng được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW; lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong mục tiêu phát triển đất nước. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức học tập Nghị quyết 41-NQ/TW để đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức trong xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới; cụ thể hóa theo nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, tiếp tục hoàn thiện các thể chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và có những đóng góp cho sự lớn mạnh của đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Các cấp, ngành cần thông tin tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Đối với đội ngũ doanh nhân, trong bối cảnh hiện nay cần không ngừng đổi mới, vượt qua thách thức để lớn mạnh nhanh và bền vững. Do đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần quán triệt Nghị quyết 41-NQ/TW cho đội ngũ doanh nhân; trong đó chú trọng xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến tinh thần văn hóa con người Việt Nam.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: