Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường khu vực Vịnh Xuân Đài
Tin tức nổi bật
Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường khu vực Vịnh Xuân Đài (29/03/2023)
Vừa mới đây, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì, tổ chức khảo sát về công tác bảo vệ môi trường khu vực Vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu).

Chuyên gia Nhật Bản giới thiệu quy trình xử lý bùn đáy ở Vịnh Xuân Đài tại Hội thảo giới thiệu các hoạt động của dự án Xử lý ô nhiễm môi trường Vịnh Xuân Đài diễn ra vào tháng 9/2022 tại TX Sông Cầu. Ảnh PYO

Qua kết quả khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo chỉ đạo UBND thị xã Sông Cầu xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tại Vịnh Xuân Đài, trong đó cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường, nhất là mùi, rác thải, vệ sinh của các lồng, bè, kiểm soát chất thải đổ vào vịnh, bao gồm rác thải nhựa…

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động nuôi trồng thủy sản hiện có và nghiên cứu thực hiện hiệu quả hơn nữa các giải pháp của các tổ chức quốc tế đã và đang triển khai về xử lý ô nhiễm tại Vịnh Xuân Đài. Chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết liên quan công tác bảo vệ môi trường khu vực Vịnh Xuân Đài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND thị xã Sông Cầu tăng cường quản lý nhà nước về môi trường, rà soát, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm tại Vịnh Xuân Đài theo thẩm quyền được giao; phối hợp, hướng dẫn UBND thị xã Sông Cầu và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp và phương án tài chính trong hoạt động thu gom chất thải, rác thải nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì nghiên cứu, tiếp tục rà soát vùng nuôi trồng thủy sản để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương hoàn thiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo hiệu quả, phục vụ tốt công tác quản lý và đáp ứng yêu cầu phát triển ngành nuôi trồng thủy sản và kinh tế xã hội của tỉnh; trong đó cần định hướng cụ thể vị trí để di dời, sắp xếp lồng, bè để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực biển.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: