Triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Tin tức nổi bật
Triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (25/11/2022)
Ngày 25/11, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Hội nghị được kết nối trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy đến 46 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh với sự tham dự của gần 1.400 cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra đảng và cấp ủy đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy

Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phổ biến những nội dung trọng tâm, những vấn đề mới, vấn đề được sửa đổi, bổ sung trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận thêm về những nội dung vướng mắc, những vấn đề cần được làm rõ để các đồng chí tham dự quán triệt, nắm bắt đầy đủ, toàn diện, sâu sắc khi triển khai thực hiện Quy định.

Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị là quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay; nội dung được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Quy định này thể hiện quyết tâm nhất quán của Đảng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tha hóa quyền lực đã xảy ra trong một bộ phận tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau hội nghị này, đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và nhất là người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định này của Bộ Chính trị; cùng với Hướng dẫn thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải bám sát Quy định của Bộ Chính trị để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời. Việc kỷ luật Đảng phải nghiêm minh nhưng cũng thể hiện được tính nhân văn.

Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng yêu cầu tất cả cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt. Riêng công tác kiểm tra của Đảng cần chú trọng đổi mới; chủ động phát hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, thẩm tra, xác minh, kịp thời kết luận đối với những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, nhất là những vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đảng viên.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: