Triển khai hiệu quả các chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Tin tức nổi bật
Triển khai hiệu quả các chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (30/06/2022)
Chiều 29/6, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận số 12) và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết số 169).

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Phú Yên

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì tại điểm cầu chính. Tham dự tại điểm cầu Phú Yên có đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cơ quan, ban ngành liên quan.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp: tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước sở tại, triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đa dạng hoá các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài…

Nghị quyết số 169/NQ-CP được Chính phủ ban hành kèm Chương trình hành động với mục tiêu cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp do Bộ Chính trị đề ra. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nội dung: tuyên truyền, quán triệt Kết luận 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng các biện pháp đồng bộ, củng cố, hỗ trợ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai các biện pháp hỗ trợ đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Các chủ trương, chính sách đối với kiều bào là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống chủ trương, chính sách về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thường xuyên, hiệu quả về các chủ trương, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo các kết luận, nghị quyết; đẩy mạnh chuyển hóa các chủ trương thành hành động thực tiễn. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự phát triển đất nước; chú trọng hợp tác với nước sở tại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt; có các biện pháp hỗ trợ kiều bào, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn; xây dựng, triển khai phát triển các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài...

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: