Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Tin tức nổi bật
Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (05/08/2022)
Sáng 5/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ cùng các cơ quan, ban ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Yên

Báo cáo tại hội nghị cho biết, cả nước đã có 5.813/8.227 xã (70,7%) đạt chuẩn NTM (tăng 2,4% so với cuối năm 2021), trong đó, có 803 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng 300 xã so với cuối năm 2021) và 94 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tăng 51 xã so với cuối năm 2021); có 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 41 đơn vị so cuối năm 2021 (chiếm khoảng 39,2% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước); 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 05 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Mục tiêu xây dựng NTM đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Đến năm 2025, cả nước sẽ có khoảng từ 17 đến 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM… Bên cạnh đó, theo khung cơ chế, chính sách, định hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và cấp thôn đạt chuẩn NTM so với giai đoạn 2016-2020.

Để tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn trước; giai đoạn 2021-2025, Chương trình được thiết kế với 11 thành phần và 54 nội dung cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các địa phương chủ động, linh hoạt lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên, cấp thiết, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, góp phần nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM ở cơ sở.

Đối với tỉnh Phú Yên, đến tháng 7/2022, toàn tỉnh có 63 xã (tỷ lệ 76%) đạt chuẩn nông thôn mới, mức đạt bình quân là 17,34 tiêu chí/xã; đạt 15 xã nông thôn mới nâng cao, có 06 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 09 vườn mẫu nông thôn mới; 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn tỉnh nhà đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến theo chiều hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng tăng lên. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong toàn tỉnh.

Chia sẻ tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết, xây dựng chỉ là một phần trong chương trình NTM, cũng là tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW trong nâng cao năng lực của người dân nông thôn, tổ chức đời sống dân cư nông thôn, bảo tồn giữ gìn những giá trị truyền thống văn hoá lịch sử môi trường sinh thái của địa phương. Bộ trưởng nhấn mạnh, việc xây dựng NTM chính là sự kết hợp hài hoà giữa kinh tế - văn hoá - xã hội để tiến tới mỗi địa phương không chỉ tự hào có bao nhiêu xã NTM, huyện NTM… mà tự hào mình có hình ảnh nông thôn có thể xem đó là di sản của địa phương. Bộ trưởng cũng đề nghị mỗi địa phương dành một phần quỹ đất cho ươm mầm chương trình khởi nghiệp nông thôn để phát triển trên lợi thế địa phương.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, sau khi khởi động chương trình hôm nay, Bộ NN&PTNT sẽ chia nhỏ những việc cần làm ở những khu vực đặc thù để có những tư vấn, hướng dẫn sâu thêm nhằm giúp các địa phương phát huy được giá trị lợi thế của mình.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: