Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động dịch vụ kể từ 0 giờ ngày 10/5
Tin tức nổi bật
Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động dịch vụ kể từ 0 giờ ngày 10/5 (09/05/2021)
Kể từ 0 giờ ngày 10/5/2021, tạm dừng hoạt động các cơ sở spa, làm đẹp, thẩm mỹ; các trung tâm nhà hàng tiệc cưới; các hoạt động phục vụ khách du lịch và nhân dân tham quan tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chiều 9/5, UBND tỉnh có Công văn khẩn chỉ đạo kể từ 0 giờ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới, ngoài các hoạt động đã chỉ đạo tạm dừng trước đó, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở spa, làm đẹp, thẩm mỹ; các trung tâm nhà hàng tiệc cưới; các hoạt động phục vụ khách du lịch và nhân dân tham quan tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo. Đối với đám cưới, hỏi; đám giỗ; tiệc mừng; đám tang chỉ tổ chức trong gia đình, hạn chế tối đa số lượng người tham gia và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tạm dừng tất cả các hoạt động hội, họp không cần thiết, tăng cường ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin để giao dịch, làm việc trực tuyến.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép hoạt động nhưng phải thực hiện giãn cách và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, Ban Chỉ  đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các B ngành chức năng, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, luôn chủ động, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, địa điểm công cộng tập trung đông người, phương tiện giao thông công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, khu du lịch, di tích, khách sạn, cơ sở lưu trú;

Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1929/UBND-KGVX ngày 07/5/2021; triển khai công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên tại Công văn số 111/UBBC ngày 29/4/2021.

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các ngành, đơn vị chức năng, cùng các địa phương tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên khu vực biên giới biển của tỉnh; theo dõi nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp xâm nhập, đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp nếu có trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc tuân thủ nghiêm nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, cộng đồng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Sở Y tế chủ động xây dựng kế hoạch huy động nhân lực ngành y tế đáp ứng với các cấp độ dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 07/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về Điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai tốt công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 theo kế hoạch, rà soát kỹ các đối tượng tiêm chủng, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức tiêm chủng theo dõi, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêm chủng, hạn chế thấp nhất các tai biến không mong muốn xảy ra sau tiêm chủng (nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các trường hợp xảy ra tai biến sau tiêm chủng).

Trên cơ sở nhu cầu đề xuất của các địa phương, Sở Y tế tổ chức mua sắm, đảm bảo đầy đủ hóa chất, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế, … phục vụ cho phòng, chống dịch tại các điểm tổ chức bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức xét nghiệm Covid-19 đối với các thành viên Tổ bầu cử theo quy định, nhất là thực hiện tốt nguyên tắc “5 K” về phòng, chống dịch tại các điểm tổ chức bầu cử theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên tại Công văn số 111/UBBC ngày 29/4/2021. Tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh.

Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành, đơn vị liên quan và địa phương thực hiện đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi sát tình hình dịch Covid-19 và chỉ đạo của Trung ương, Bộ Giáo dục - Đào tạo, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tạm thời cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên các trường học trên địa bàn tỉnh nghỉ học để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch dạy và học trực tuyến (online) phù hợp; đảm bảo tốt các điều kiện tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp các cấp và kết thúc năm học 2020-2021.

Sở Thông tin-Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo trang thiết bị triển khai ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh áp dụng “phòng họp không giấy”, hội, họp, giao dịch trực tuyến … để xử lý công việc và phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, hạn chế tối đa giao dịch và tiếp xúc trực tiếp trong tình hình dịch Covid-19. Chủ trì phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone; cập nhật mức độ an toàn Covid-19 các khu vực lên trang: antoancovid.vn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường, chủ động, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 91-CV/TU ngày 07/5/2021, Công văn số 111/UBBC ngày 29/4/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh và Thông báo số 118/TB-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh. Tăng cường chỉ đạo các Tổ COVID-19 cộng đồng tập trung rà soát, xử lý theo quy định các đối tượng có tiếp xúc ca bệnh (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc ca bệnh (F2), có đi qua các địa điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo Thông báo của Bộ Y tế; các đối tượng nghi ngờ nhập cảnh trái phép,… Tổng hợp nhu cầu hóa chất, vật tư, số trường hợp có nhu cầu cần xét nghiệm COVID-19 tại các điểm bầu cử trên địa bàn, gửi Sở Y tế để thực hiện việc mua sắm và cung ứng kịp thời, phù hợp.

Trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo tạm dừng một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 05/5/2021 như: Karaoke, quán bar, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, vũ trường, massage, xông hơi, điểm truy cập internet, trò chơi điện tử, tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao, các hoạt động kinh doanh thể thao … đến khi có thông báo lại.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: