Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII
Tin tức nổi bật
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII (12/05/2022)
Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 4.097 điểm cầu từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở với hơn 157.500 đại biểu tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Yên

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Yên có đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, đồng thời định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian đến.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên

Trước đó, từ ngày 04-10/5/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện gồm: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: