Thảo luận tổ nhiều nội dung quan trọng
Tin tức nổi bật
Thảo luận tổ nhiều nội dung quan trọng (07/12/2023)
Sáng 7/12, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII bước sang ngày làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm là đại biểu thảo luận tại tổ.

Quang cảnh ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII

Mở đầu ngày làm việc thứ 2, đồng chí Lê Thanh Đồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tọa kỳ họp gợi ý thảo luận tổ về lấy phiếu tín nhiệm và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024. Theo đó, đồng chí Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu kỹ nội dung các báo cáo, hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, phát biểu có trọng tâm; đồng thời, nghiên cứu kỹ báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh, nhất là những vấn đề các ban kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến; qua đó đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để HĐND tỉnh xem xét ban hành các Nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao.

Các đại biểu tham gia thảo luận tổ

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; các hồ sơ dự thảo nghị quyết, báo cáo liên quan trình kỳ họp và việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được nổi bật, những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công và bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023; làm rõ những kết quả tích cực, nguyên nhân đã đạt được gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, người đứng đầu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Các đại biểu cũng đã thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và đầu tư công năm 2024, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước đề ra.

Cùng với đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh trình. Các đại biểu đã góp ý, bổ sung để hoàn thiện kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024; thảo luận việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh; đánh giá, phân tích nguyên nhân, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong năm 2024. Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận tại tổ về lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 vị trí do HĐND tỉnh bầu.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: