Tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022
Tin tức nổi bật
Tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 (10/11/2022)
Ngày 9/11, các đồng chí: Lê Tấn Hổ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2022 để cho ý kiến các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2022 và một số nội dung khác theo quy chế.Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị UBND tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 để trình HĐND tỉnh.Theo dự thảo Báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19, thiên tai diễn biến bất thường… đã ảnh hưởng đến quá trình phục hồi nền kinh tế của tỉnh, UBND tỉnh đã nỗ lực tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, do đó tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh ổn định và có mặt phát triển.

Dự ước kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 có 13/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) dự ước đạt 7,39%, vượt kế hoạch; trong đó khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,29%; khu vực công nghiệp tăng 10,44%; khu vực dịch vụ tăng 10,91%; riêng khu vực xây dựng giảm 0,53% do còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ bản theo đúng định hướng chung. Tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp so với kế hoạch, tổng thu ước thực hiện 5.365 tỷ đồng, đạt 107% dự toán Trung ương giao, đạt 80% dự toán tỉnh giao, bằng 71% so với cùng kỳ.

Song song với việc triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, UBND tỉnh cũng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn; hoạt động giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hiệu quả; tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tỉnh phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 8,0%; tổng kim ngạch xuất khẩu240 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 25.000 lao động; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều hàng năm là 0,87%...

Ngoài thảo luận, cho ý kiến nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Hội nghị cũng cho ý kiến đối với 17 nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022 và 13 nội dung trình Hội nghị UBND tỉnh theo quy chế.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp để bổ sung, sớm hoàn thiện các nội dung đã được thông qua hội nghị để UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền, đồng thời hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tới đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đối với một số nội dung chưa được thông qua tại hội nghị, yêu cầu các đơn vị soạn thảo gửi các thành viên UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu.

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Tấn Hổ cũng đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai các biện pháp để hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch của đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, lưu ý các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội tăng cường thế mạnh của từng địa phương, phát huy những giải pháp, cách làm hiệu quả góp phần phát triển kinh tế cả tỉnh.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: