Tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ đăng ký đất đai còn tồn đọng
Tin tức nổi bật
Tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ đăng ký đất đai còn tồn đọng (07/06/2023)
Ngày 7/6, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá công tác đăng ký đất đai, tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu UBND cấp huyện.

Quang cảnh hội nghị

Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2016. Năm 2020, Văn phòng đã chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính, từ đó giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Sau 7 năm triển khai mô hình, Văn phòng đăng ký đất đai đã thực hiện đạt được một số kết quả tích cực, trong đó đã giảm áp lực cho UBND cấp huyện chỉ giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu, chuyển mục đích…, không giải quyết đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại cho hộ gia đình, cá nhân. Đến ngày 30/04/2023, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 247.680 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 241.132 hồ sơ, đạt 97,36%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp còn nhiều tồn tại, hạn chế như: việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân còn trễ hẹn hoặc có sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; nhân lực cán bộ địa chính, chi nhánh Văn phòng đăng ký đấy đai còn thiếu, năng lực chuyên môn không đồng đều và việc luân chuyển cán bộ địa chính sang địa bàn khác dẫn đến mất thời gian, khó khăn trong việc cập nhật hồ sơ địa chính, tình hình sử dụng đất, xác minh nguồn gốc...; một số chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện chưa chủ động phối hợp tốt với UBND cấp xã và các cơ quan liên quan khi giải quyết hồ sơ.

Về kết quả đăng ký đất đai, mặc dù tỷ lệ đạt 102% so với Kế hoạch của UBND tỉnh nhưng so với số thửa cần kê khai đăng ký đất đai theo hiện trạng thì tỷ lệ còn thấp, chỉ đạt 47,83%. Hiện nay, vẫn còn một khối lượng lớn thửa đất theo hiện trạng chưa hoàn thành công tác kê khai đăng ký…

Thảo luận tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương tập trung đánh giá làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đối với công tác đăng ký đất đai và mô hình hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai một cấp trong thời gian qua, qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian đến.

Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh tổ chức, kiện toàn lại mô hình hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đảm bảo phù hợp, hoạt động hiệu quả. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, quy chế phối hợp trong công tác cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động để thuận lợi cho Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết hồ sơ đúng theo quy định. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Kịp thời hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc của địa phương khi thực hiện công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và nhân lực đáp ứng nhu cầu hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai; có cơ chế đầu tư, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dường, nâng cao năng lực, trình độ cho toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai.

Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để tạo niềm tin cho đội ngũ công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ khắc phục các tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng, nhất là những hồ sơ người sử dụng đất đã kê khai nộp tại UBND cấp xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo mong muốn sự vào cuộc đồng bộ các cấp, các ngành trong thời gian đến để đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu đáp ứng nhu cầu của người dân và mô hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai ngày càng hiệu quả hơn.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: