Tăng cường thực hiện chính sách BHYT và quản lý quỹ KCB BHYT năm 2023
Tin tức nổi bật
Tăng cường thực hiện chính sách BHYT và quản lý quỹ KCB BHYT năm 2023 (23/05/2023)
Trong thời gian qua, công tác triển khai, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, các ngành; công tác khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và thái độ phục vụ cho người tham gia khám chữa bệnh bằng BHYT ngày càng được nâng cao, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia KCB BHYT, từ đó thay đổi nhận thức người dân trong tham gia BHYT, góp phần gia tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân theo lộ trình Chính phủ giao.

Đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 20223 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 vào chiều ngày 11/5/2023

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, trong năm 2022, tổng số người tham gia BHYT tại tỉnh là 815.613 người, đạt 100,01% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 7.043 người (0,87%) so với năm trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93% dân số toàn tỉnh, vượt 1% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, vượt 0,05% so với chỉ tiêu Thủ tướng chính phủ giao. Thực hiện giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT cho 1.628.068 lượt người, tăng 20,03% so với năm trước, với tổng số tiền là 537.724 triệu đồng, tăng 16,3% so với năm trước, đạt 91,7% dự toán chi KCB BHYT của Chính phủ giao tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 13/5/2022. BHXH tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT với 18 cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp giám sát đánh giá việc sử dụng chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT để tăng cường công tác quản lý. Tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính tại các cơ sở KCB BHYT và việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật tại các khoa, phòng. Kết hợp giữa giám định chủ động và giám định điện tử, BHXH tỉnh đã thành lập các tổ giám sát chuyên sâu, phân công nhiệm vụ, xây dựng, lập kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi KCB BHYT của Hệ thống thông tin giám định.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, thực hiện giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT cho 618.766 lượt, tăng 50,88% so với cùng kỳ năm 2022, với tổng số tiền là 196.403 triệu đồng, tăng 46,76% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Một số xã không còn được Nhà nước hỗ trợ BHYT chưa tham gia lại đầy đủ nên tỷ lệ tham gia BHYT có xã còn thấp. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết về BHXH, BHYT từng lúc, từng nơi chưa kịp thời. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế cục bộ ở một số bệnh viện còn xảy ra, đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi KCB…

Để tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý và sử dụng quỹ KCB BHYT, đảm bảo quỹ KCB BHYT của tỉnh trong năm 2023 được cân đối, an toàn và bền vững; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục tăng cường, phổ biến pháp luật về BHYT; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tới người dân, người lao động, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHYT đối với công tác bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguồn quỹ KCB BHYT trong năm, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhận thức đúng về quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT hợp lý, hiệu quả. Tăng cường công tác giám sát việc khám, chữa bệnh BHYT của người dân nhằm kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng và trục lợi quỹ BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động KCB; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ, tích cực, chủ động đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính. Xây dựng, cải tiến các quy trình, dây chuyền trong KCB tại các khoa, phòng đảm bảo tính khoa học, thuận tiện cho người bệnh; công khai minh bạch các thông tin có liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người bệnh. Ứng dụng rộng rãi và đẩy mạnh công nghệ thông tin trong KCB BHYT, kết nối liên thông một cách an toàn, hiệu quả, thông suốt các tuyến, kịp thời đưa dữ liệu KCB BHYT lên cổng tiếp nhận ngay sau khi kết thúc đợt điều trị của người bệnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động báo cáo và tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành văn bản triển khai các quy định mới về chính sách BHYT để chỉ đạo các ngành liên quan giám sát chặt chẽ chi phí KCB BHYT năm 2023, đảm bảo cân đối nguồn quỹ KCB BHYT trong năm. Giám sát chặt chẽ việc cung ứng dịch vụ KCB BHYT theo đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong KCB và quyền lợi của người tham gia BHYT; chủ động kiểm tra thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ tình hình nằm viện điều trị nội trú đối với những trường hợp người có thẻ BHYT đến KCB, thanh toán chi phí KCB BHYT đúng quy định. Tăng cường công tác giám định, kiểm tra thực địa đối với những trường hợp KCB nhiều lần trong quý, năm hoặc những trường hợp có dấu hiệu lạm dụng trục lợi trong công tác KCB BHYT; thường xuyên phân tích và thông báo tình hình sử dụng quỹ KCB BHYT và các gia tăng bất thường tại các cơ sở y tế; phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT theo quy định của pháp luật.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: