Sớm khắc phục các hạn chế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023
Tin tức nổi bật
Sớm khắc phục các hạn chế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (21/03/2023)
Theo Nghị quyết Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2023 vừa được UBND tỉnh ban hành, các thành viên UBND tỉnh và đại biểu dự họp thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2023 của tỉnh ổn định và có mặt phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Quang cảnh Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2023

Kết quả đạt được ở một số lĩnh vực như: tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực hiện ước tăng 11,3% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 28% so với cùng kỳ; an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường và giữ vững ổn định…

Tuy nhiên, nhìn chung bức tranh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức như: tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 8,3% dự toán tỉnh giao, bằng 66,5% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân đạt 2% so với kế hoạch vốn tỉnh giao (bình quân cả nước 6,5%); công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc chậm; cải cách hành chính và chuyển đổi số chậm… cần phải có giải pháp khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương phải đánh giá kỹ, nhìn nhận rõ tồn tại, nguyên nhân; từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đề ra.

Về nhiệm vụ tháng 3/2023, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung, bám sát, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023; thường xuyên rà soát, đánh giá, kịp thời khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, đảm bảo thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

UBND tỉnh lưu ý các cơ quan, đơn vị cần tập trung, quyết liệt thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và các điều kiện liên quan sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án lớn, dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh; tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với tỉnh vào ngày 28/02/2023.

Triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách; quản lý chặt chẽ, rà soát các nguồn thu, phấn đấu tăng thu, chống thất thu thuế, không để tái diễn tình trạng hụt thu ngân sách như năm 2022 và các năm trước đây. Đẩy nhanh thủ tục đưa ra đấu giá các khu đất để tạo nguồn thu, trong đó đặc biệt lưu ý đến định giá đất đảm bảo phù hợp với thị trường để thu hút các nhà đầu tư tham gia.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tập trung triển khai hoàn tất các thủ tục để tổ chức khởi công các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản – Nhi (mới); chủ trương đầu tư mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh;…

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng và tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo kế hoạch đề ra. Khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch các địa phương, nhất là đối với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, Quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuy Hòa.

Cùng với đó, quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần cải thiện môi trường đầu tư; tích cực hỗ trợ, tuyệt đối không sách nhiễu nhà đầu tư. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, chú ý đấu tranh quyết liệt, phản bác thông tin xấu độc, thông tin giả, chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của Nhân dân…

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: