Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
Tin tức nổi bật
Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (08/09/2023)
Ngày 8/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác). Dự phiên họp có các thành viên Tổ công tác; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Phú Yên có đồng chí Lê Tấn Hổ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, đã thông qua Quyết định thành lập, quy chế hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Tổ trưởng Tổ công các; các thành viên là các bộ, ngành liên quan. Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Đồng thời, chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, TTHC.

Tại Phú Yên, 8 tháng qua, tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đạt 97%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC nộp trực tuyến đạt 62,9%. Tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 41,6%. UBND tỉnh ban hành 30 Quyết định công bố danh mục TTHC, với 516 TTHC được công bố. Các sở, ban, ngành đã cập nhật và thực hiện công khai đầy đủ các TTHC được công bố lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các thành viên Tổ công tác bám sát quy chế hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, TTHC, giấy tờ công dân, phân cấp TTHC đã được phê duyệt. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; hằng tháng thống kê TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa TTHC nội bộ; hoàn thành rà soát ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ TTHC. Các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập tổ công tác cải cách TTHC của ngành đảm bảo thực chất, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: