Nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
Tin tức nổi bật
Nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác (28/04/2021)
Chiều ngày 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 7 năm thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU, ngày 14/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho

Đảng ủy xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa

Các đồng chí: Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Phước Thiều - Phó Vụ trưởng Cơ quan trường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; các đồng chí Tỉnh ủy viên; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch 68-KH/TU

Sau 5 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 7 năm thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” trên địa bàn tỉnh đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của nhiều tập thể, cá nhân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm; tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo Bác với những mô hình mới, cách làm hay, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã giúp đỡ 62 xã với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các địa phương được chọn giúp đỡ.Tổng giá trị kinh phí giúp đỡ các xã, thôn, buôn khó khăn và hộ nghèo đạt hơn 201,6 tỷ đồng; 13.338 hộ khó khăn và hộ nghèo được giúp đỡ, trong đó có 3.346 hộ vươn lên thoát nghèo; 12.762 học sinh được giúp đỡ tiếp tục đến trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Cao Thị Hòa An -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức đảng, mặt trận, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xem đây là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt và thường xuyên, liên tục nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng, phổ biến nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện môhình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị mình; trong đó cần chú trọng hơn nữa việc giúp đỡ đơn vị khó khăn và hộ nghèo, cách thức thoát nghèo; thường xuyên rà soát việc phân công phụ trách giúp đỡ đảm bảo phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm phát huy tốt hơn kết quả thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch 68-KH/TU

Dịp này, Đảng ủy xã Krông Pa (huyện Sơn Hòa) được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: