Ngành Nông nghiệp phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu năm 2020
Tin tức nổi bật
Ngành Nông nghiệp phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu năm 2020 (19/03/2020)
Năm 2020, Phú Yên phấn đấu giá trị sản xuất toàn ngành Nông nghiệp đạt hơn 12.800 tỷ đồng (tăng 4% so với năm 2019), trong đó giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 3,3%. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 65%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 45%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Ảnh minh họa

Trong năm 2019, ngành Nông nghiệp cả nước nói chung và Phú Yên nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thời tiết nắng nóng kéo dài gây ra khô hạn, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trên diện rộng, cháy rừng khó kiểm soát, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, xuất hiện các đối tượng dịch bệnh nguy hiểm như: sâu keo mùa Thu, dịch tả lợn Châu Phi… làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của nông dân.

Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và phối hợp của địa phương nên tình hình nông nghiệp, nông thôn của tỉnh cơ bản ổn định và có mặt phát triển. Ngành Nông nghiệp đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với tốc độ tăng tổng sản phẩm ngành nông - lâm - thủy sản năm 2019 đạt 3,2%; tỷ lệ che phủ của rừng đạt 44%; hơn 60% số xã và 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: cơ cấu lại nông nghiệp triển khai chưa đạt hiệu quả cao; tốc độ tăng sản phẩm ngành nông nghiệp chưa cao; tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chưa phổ biến, bền vững...

Để hoàn thành các mục tiêu của năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp phối hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tìm lợi thế để phát triển; tổ chức sản xuất theo liên kết chuỗi, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh và có chính sách thúc đẩy phát triển nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Tăng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm từ khu vực nông thôn

UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp nâng cao năng lực dự báo thị trường; rà soát, điều chỉnh quy mô sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường. Phối hợp với ngành Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả các giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh, khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm từ khu vực nông thôn, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế. Phát triển, khai thác cả thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng cho các sản phẩm có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao, các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn (hải sản, đồ gỗ...). Xây dựng các giải pháp cụ thể để tăng sức cạnh tranh cho nông sản và hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, nhất là các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống, sức khỏe của nhân dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ vào sản xuất, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sinh học để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, đặc biệt trên các đối tượng cây trồng chủ lực: mía, sắn, lúa... Áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh đăng ký bảo hộ sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm.

Phát triển thủy sản gắn với phát triển bền vững kinh tế biển

Ngành Nông nghiệp cần chú trọng phát triển thủy sản gắn với phát triển bền vững kinh tế biển; triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp, khuyến nghị của EC để sớm lấy lại “Thẻ Xanh”. Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chuyển dần sang nghề cá có trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh và hội nhập; tăng cường quản lý tàu cá đánh bắt, xâm phạm vùng biển nước ngoài. Khuyến khích phát triển sản xuất theo hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị từ giống, thức ăn, nuôi trồng, đánh bắt, dịch vụ hậu cần, chế biến phân phối bảo đảm sản phẩm an toàn, nhất là các sản phẩm: cá ngừ, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, tôm hùm, cá biển…, trong đó doanh nghiệp làm nòng cốt.

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thành cơ bản hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề lao động cho nông thôn gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hoá, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn. Phấn đấu đến cuối năm 2020, có 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất từ 01-02 khu dân cư và vườn mẫu.

Đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng

Ngành Nông nghiệp tiếp tục quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả rừng tự nhiên; thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên; quản lý chặt chẽ đất rừng, nhất là rừng phòng hộ, đặc dụng; chú trọng công tác phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn, ven biển để chủ động chống sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu; từng bước nâng tỷ lệ diện tích rừng sản xuất đạt năng suất, sản lượng từ 150m3 trở lên (chu kỳ 7 năm); nâng dần tỷ lệ diện tích rừng được quản lý bền vững có xác nhận chứng chỉ FSC; xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh việc xã hội hóa nghề rừng, phát triển dịch vụ môi trường rừng; tổ chức liên doanh, liên kết bảo vệ phát triển rừng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng của rừng. Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn; tổ chức tập huấn đạo tạo, thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy ngành Nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngành; đổi mới và nâng cao hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: