Nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công
Tin tức nổi bật
Nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công (21/03/2023)
Thời gian qua, công tác giải ngân vốn đầu tư công được tỉnh Phú Yên hết sức quan tâm, chỉ đạo, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương, các Chủ đầu tư trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện khá chậm và còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết, đã ảnh hướng rất lớn đến tiến độ và tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đạt thấp hơn mức bình quân cả nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn kiểm tra việc triển khai thực hiện các công trình, dự án tại các địa phương

Ngay từ đầu năm 2022, lãnh đạo tỉnh đã ban hành nhiều văn bản tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Văn phòng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh…, nhất là đã thành lập Ban Chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và Tổ công tác tại các đơn vị nhằm gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án.

Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra thực tế nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án, tổ chức các buổi làm việc với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhằm đôn đốc, kiểm tra, giám sát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp

Đánh giá tại Hội nghị chuyên đề về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 vừa qua cho thấy, với những nỗ lực tập trung trong chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh, tình hình thực hiện và giải ngân của tỉnh Phú Yên trong những tháng cuối năm 2022 đã có những chuyển biến tích cực, giá trị giải ngân vốn đầu tư công trong 04 tháng cuối năm 2022 gần bằng với giá trị giải ngân của 09 tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 vẫn còn thấp hơn trung bình cả nước. Tính đến ngày 31/1/2023, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công là 3.511 tỷ đồng, chỉ bằng 64% kế hoạch vốn (cả nước tỷ lệ giải ngân đạt 93,5%) và có xu hướng giảm so với các năm trước (năm 2020 đạt 88%, năm 2021 đạt 83%).

Nhiều dự án lớn, quan trọng, có tính liên kết vùng, phát triển du lịch, dự án tạo nguồn thu của tỉnh triển khai còn chậm, giải ngân đạt tỷ lệ thấp như: Dự án Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa); Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (giai đoạn 1); Dự án Đường ven vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (đoạn từ bãi tắm Bàn Than đến Khu du lịch Nhất Tự Sơn); Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa; Dự án San nền Khu tri thức và Đầu tư đoạn đường số 06, đoạn đường Phan Chu Trinh,…

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, năm 2022 được bố trí hơn 977,6 tỷ đồng cho 10 dự án.Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để triển khai thực hiện và giải ngân các dự án. Tính đến cuối năm 2022, đã triển khai thực hiện hoàn thành thêm 01 dự án và tiếp tục triển khai các dự án còn lại; tuy nhiên tỷ lệ giải ngân chỉ đạt gần 53% tổng các nguồn vốn.

Việc giải ngân đạt tỷ lệ thấp ngoài những nguyên nhân khách quan như chịu nhiều ảnh hưởng của thời thiết diễn biến bất thường; giá vật tư, vật liệu xây dựng tăng cao, chi phí vận chuyển và chi phí khác tăng; quy định thuộc các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, lĩnh vực đấu thầu chưa được quy định, hướng dẫn rõ ràng; vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,...Còn có nhiều nguyên nhân chủ quan như: Năng lực của một số cán bộ, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các sở ngành, địa phương còn hạn chế và còn xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ; quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện dự án còn hạn chế; vai trò của Chủ đầu tư, BQL dự án, cơ quan chuyên môn và địa phương chưa được phát huy đầy đủ; chính quyền địa phương chưa kịp thời quan tâm, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, để kéo dài tiến độ thực hiện dự án, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy hoạch và cấp phép mỏ đất đủ điều kiện khai thác của tỉnh chưa nhiều; việc triển khai các thủ tục đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm; …

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2023, với kế hoạch vốn đầu tư công là 7.885.062 triệu đồng, gấp 1,45 lần so với năm 2022, do vậy để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết 100% kế hoạch vốn năm 2023, ngay từ đầu năm, tỉnh Phú Yên thực hiện quyết liệt, giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong năm 2022 còn kéo dài đến nay và những vấn đề phát sinh trong năm 2023, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp.

Tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công; tập trung triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Văn bản số 460-CV/TU ngày 22/02/2023 của Tỉnh ủy về việc quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2023 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Luật, văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của các cấp về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung các quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cho phù hợp với tình hình thực tế và kịp thời cập nhật, bổ sung vào quy hoạch tỉnh; tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật của địa phương, kịp thời báo cáo các Bộ, ngành liên quan để sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Các đơn vị sử dụng vốn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân ngay từ đầu năm, tránh để dồn khối lượng vào những tháng cuối năm, tạo thuận lợi để sớm giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí; sử dụng vốn đúng mục đích, đúng quy định hiện hành và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, trục lợi.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng, đặc biệt là tăng cường quản lý, giám sát trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tránh tình trạng thiếu minh bạch, sai quy định dẫn đến kiện tụng, vướng mắc, gây mất lòng tin, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân và tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Nhấn mạnh tại Hội nghị chuyên đề về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND Tạ Anh Tuấn cho biết, việc đẩy mạnh giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2023 có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo cú huých trong đầu tư phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế. Để giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương phải thực hiện quyết liệt, giải quyết dứt điểm những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong năm 2022 còn kéo dài đến nay và những vấn đề phát sinh trong năm 2023, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp… Các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, tiến độ thi công và giải ngân vốn; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ.

 

Mỹ Luận 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: