Nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp
Tin tức nổi bật
Nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp (24/11/2022)
Sáng 24/11, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Hồ Hồng Nam - Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự có đồng chí Lê Tấn Hổ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh; HĐND tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ủy ban mặt trận các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu liên quan.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm qua, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với HĐND, UBND tỉnh trong công tác giám sát và phản biện xã hội thông qua quy chế phối hợp theo nhiệm kỳ; đồng thời chủ trì, phối hợp hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch giảm sát và phản biện xã hội năm 2022, lấy ý kiến HĐND, UBND tỉnh và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện; chủ động tổ chức giám sát các chuyên đề theo kế hoạch đề ra, đổi mới hình thức tổ chức theo hướng vừa khảo sát thực tế vừa giám sát trực tiếp đối với các đơn vị nhằm đảm bảo các ý kiến, kiến nghị sau giám sát cụ thể, sát thực tiễn và có chất lượng. Nhiều cuộc giám sát trong nhiều lĩnh vực mang lại hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Công tác phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam tỉnh ngày càng chất lượng, đi vào chiều sâu. Các ý kiến phản biện xã hội đều được các đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu và phản hồi bằng văn bản theo quy định; đã xây dựng được đội ngũ chuyên gia có am hiểu về các lĩnh vực, có trách nhiệm và phối hợp tốt trong công tác phản biện xã hội. Đối với cấp huyện, hoạt động phản biện xã hội bắt đầu có bước chuyển mới, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định được nội dung trọng tâm và đối tượng lấy ý kiến phản biện, chất lượng các ý kiến phản biện dần được nâng lên.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác giám sát và phản biện xã hội như: Công tác phối hợp với chính quyền chưa chặt chẽ, đội ngũ cán bộ Mặt trận một số nơi còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; công tác giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội một số nơicòn mang tính hình thức, nhất là ở đơn vị cấp xã; công tác phản biện xã hội của MTTQ các cấp còn lúng túng trong xây dựng các kế hoạch tổ chức phản biện, chưa xác định rõ nội dung cần tập trung và đối tượng lấy ý kiến phản biện, do đó chất lượng các ý kiến phản biện chưa cao, còn mang tính chất tập hợp, góp ý kiến…

Đồng chí Lê Tấn Hổ và đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ cho rằng, cán bộ Mặt trận các cấp cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác giám sát và phản biện xã hội; hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung công việc để xây dựng kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chính quyền các cấp tham gia phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, giúp cho chính quyền ban hành những quy định, chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp công tác, trong đó chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hoạt động phản biện xã hội cần tập trung vào các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; kiện toàn và phát huy vai trò của đội ngũ các chuyên gia trong tham gia hoạt động phản biện xã hội để nâng cao chất lượng các ý kiến phản biện xã hội.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng cho 8 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2022.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: