Lấy lợi ích, quyền lợi của người dân làm trung tâm khi triển khai thực hiện Chương trình
Tin tức nổi bật
Lấy lợi ích, quyền lợi của người dân làm trung tâm khi triển khai thực hiện Chương trình (17/05/2023)
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tại 2 huyện Sơn Hòa và Sông Hinh vào ngày 17/5.

Đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tại xã Ea Trol (huyện Sông Hinh)

Tại xã Ea Trol (huyện Sông Hinh), năm 2022 được bố trí hơn 4 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình. Đến nay, xã Ea Trol đã hỗ trợ xóa 7 nhà tạm cho hộ nghèo dân tộc thiểu số; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 1 hộ nghèo dân tộc thiểu số; hỗ trợ mua thiết bị nước phân tán cho 10 hộ (Dự án 1); đầu tư nâng cấp hạ tầng cho Khu tái định cư xen ghép buôn Thinh, buôn Thu nhằm phục vụ đời sống cho 27 hộ dân được định cư tại chỗ (Dự án 2). Địa phương cũng lồng ghép đầu tư 1 công trình đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh, 1 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng (Dự án 4); đầu tư thiết chế văn hóa cho Nhà văn hóa buôn Đức Mùi (Dự án 6); thành lập và ra mắt tổ tuyên truyền cộng đồng tại xã và các thôn, buôn (Dự án 8)…

Đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tại xã Suối Trai (huyện Sơn Hòa)

Tại xã Suối Trai (huyện Sơn Hòa), địa phương đang triển khai thực hiện một số hạng mục, công trình thuộc Chương trình với tổng vốn đầu tư năm 2022 được giao hơn 5,74 tỷ đồng. Cụ thể, địa phương đang triển khai xây dựng 5 nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 18 hộ nghèo; hỗ trợ chuyển đổi nghề từ trồng trọt sang chăn nuôi cho 3 hộ nghèo (Dự án 1). Địa phương cũng triển khai xây dựng các hạng mục thuộc khu tái định cư dọc bờ hồ thủy điện Sông Ba Hạ (Dự án 2); giao khoán 807,14ha rừng cho 34 hộ dân quản lý, bảo vệ (Tiểu dự án 1, thuộc Dự án 3); đầu tư trên 3,4 tỷ đồng triển khai các công trình đường giao thông nông thôn và cống tưới tự chảy (Dự án 4). Ngoài ra, xã Suối Trai đang triển khai Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, Dự án 10 về truyền thông, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng; cải thiện bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai thực hiện Chương trình.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Thời gian tới, đề nghị các địa phương rà soát lại các quy mô các dự án, tiểu dự án; tính toán lại quy mô và phân việc cho từng phòng ban, đơn vị hoặc các xã phù hợp. Các phòng ban, đơn vị cần nghiên cứu kỹ các văn bản, áp dụng linh hoạt theo các quy định hiện hành, hỗ trợ tích cực cho các xã triển khai dự án đảm bảo tiến độ. Các đơn vị, địa phương cần ưu tiên lựa chọn đầu tư các dự án, tiểu dự án có sự tác động nhất định đến đời sống và sự phát triển của cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số; lấy lợi ích, quyền lợi của người dân làm trung tâm khi triển khai thực hiện Chương trình.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: