Kỳ họp thường lệ giữa năm sẽ diễn ra 2,5 ngày từ 5 - 7/7
Tin tức nổi bật
Kỳ họp thường lệ giữa năm sẽ diễn ra 2,5 ngày từ 5 - 7/7 (17/05/2023)
Sáng 17/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa VIII. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Như Tình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kỳ họp này dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (5 - 7/7). Kỳ họp dự kiến thảo luận, thông qua các nghị quyết quan trọng như:

 

- Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế người thuộc hộ cận nghèo; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (Điều chỉnh tên Nghị quyết so với Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; tên cũ: Nghị quyết Chương trình giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội tỉnh Phú Yên giai đoạn 2022 – 2025).

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

- Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết về việc Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách trung ương.

- Nghị quyết về việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Nghị quyết của HĐND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu để lại cho ngân sách xã, huyện từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, có thu tiền sử dụng đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 của tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Văn phòng UBND tỉnh.

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải.

- Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Đông Hòa.

- Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An.

- Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An – thành phố Tuy Hòa (nếu Trung ương phân bổ nguồn vốn đảm bảo thời gian trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh).

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ tham gia thảo luận tổ, hội trường; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin thêm một số nội dung UBND tỉnh trình

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, phân công các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, đề án và dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh để gửi về Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo thời gian quy định. Các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan trên cơ sở nội dung, chương trình đã được phân công, thống nhất, chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị, thẩm tra các báo cáo đúng quy định, nhất là việc hoàn thành các báo cáo, văn bản, tài liệu trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng và tiến độ, thời gian.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: