Hội nghị trực tuyến về Triển khai Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
Tin tức nổi bật
Hội nghị trực tuyến về Triển khai Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã (09/09/2020)
Sáng 8/9, tại Hà Nội, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Dự án 513) và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Phú Yên

Tại điểm cầu Phú Yên, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Đức Thơ chủ trì hội nghị.

Dự án 513 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ đầu tháng 2-2012 và được triển khai thực hiện đến ngày 31-12-2020. Sau gần 8 năm thực hiện, tính đến cuối tháng 7-2020, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương đã trình Chính phủ ban hành 7 Nghị quyết, giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại và xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 129 đơn vị hành chính cấp huyện và 610 đơn vị hành chính cấp xã. Các hoạt động về hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính cũng được tiến hành đúng kế hoạch.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 6 đơn vị; sắp xếp 1.027 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 546 đơn vị; giảm được 228 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; 9.534 cán bộ, công chức cấp xã; 6.913 người hoạt động ở cấp xã và dự kiến giảm chi ngân sách nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới 1.431 tỷ đồng…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn những mặt hạn chế trong quá trình triển khai Dự án 513 và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhiều nhiệm vụ chưa đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; chế độ thông tin báo cáo còn chưa kịp thời, đơn vị tham mưu còn chưa chủ động trong việc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương; phân công địa giới giữa các địa phương, đơn vị hành chính biển đảo chậm được triển khai thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp có hiệu quả giữa các bộ, ngành và các địa phương việc triển khai Dự án 513 và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đạt được kết quả nhiều quan trọng. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất nhiều đòi hỏi sự tập trung cao độ của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương trong cả nước. Do vậy, thông qua Hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tế để chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, có chính sách đặc thù theo phân cấp để giải quyết hạn chế, vướng mắc nhằm thực hiện tốt Dự án 513 và sắp xếp, tinh giản bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Hoàng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: