Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022
Tin tức nổi bật
Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 (30/11/2022)
Sáng 30/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc. Ảnh VGP

Đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Tham dự tại điểm cầu Phú Yên có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/1/2022 về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã xác định 5 nhóm quan điểm và 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Ngay sau khi Nghị quyết 06-NQ/TW được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác nâng cao lượng và chất của quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị trong 10 năm tới, định hướng đến 2045, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên, phát huy nguồn lực đổi mới sáng tạo của đô thị bên cạnh những nguồn lực truyền thống, phát huy lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của đô thị trong bối cảnh phát triển quốc gia, khu vực và thế giới.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên

Đối với tỉnh Phú Yên, hiện có 9 đô thị/862 đô thị cả nước, gồm: 01 đô thị loại II (thành phố Tuy Hòa), 01 đô thị loại III (thị xã Sông Cầu), 01 đô thị loại IV (thị xã Đông Hòa) trực thuộc tỉnh và 06 đô thị loại V gồm: thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân), thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh), thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa), thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa), thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa), thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An). Đến nay, 100% đô thị của tỉnh đã được lập quy hoạch chung, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu khoảng 47,3% (tăng 27,3% so với đầu năm 2015), tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết khoảng 26,4% (tăng 14,4% so với đầu năm 2015); với tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh năm 2022 khoảng 41,5%.

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên đã ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 23/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu phát triển đô thị tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó: Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%; số lượng đô thị toàn tỉnh đến năm 2025 khoảng 14 đô thị, đến năm 2030 khoảng 18 đô thị. Xác định trục đô thị ven biển là trục động lực chính với chuỗi đô thị ven biển Sông Cầu - Tuy An - Tuy Hòa - Đông Hòa, kinh tế đô thị ven biển chiếm trên 75% tiềm lực kinh tế của tỉnh; xây dựng 01 đô thị thông minh trung tâm cấp tỉnh…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất để đưa Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị thực sự đi vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề điểm nghẽn để quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đây là hội nghị quan trọng, mang nhiều ý nghĩa, nhằm tiếp tục quán triệt sâu rộng những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và tinh thần quan trọng của Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06, xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện; chào mừng, hưởng ứng Ngày 8/11 là Ngày Đô thị Việt Nam và cũng là Ngày Đô thị hóa thế giới bằng những hành động cụ thể, thiết thực, nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tiềm năng, thách thức của đô thị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận, tìm ra giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, nhất là trong bối cảnh đô thị hoá gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế. Trong tổ chức thực hiện, vấn đề quan trọng là cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng chương trình, kế hoạch cho từng cấp, từng ngành. Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển đô thị là một động lực phát triển; điều này đặt ra vấn đề quy hoạch tốt, xây dựng tốt, quản lý tốt đô thị, phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, bao trùm.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: