HĐND tỉnh thông qua 03 Nghị quyết có tính cấp bách
Tin tức nổi bật
HĐND tỉnh thông qua 03 Nghị quyết có tính cấp bách (27/04/2021)
Sau khi bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa VII tiếp tục thảo luận để thông qua 03 nội dung quan trọng. Có thể nói, đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh khóa VII để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng có tính cấp bách nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kỳ họp biểu quyết thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung về: quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do huyện Tuy An quản lý; chủ trương dự kiến sử dụng vốn ngân sách tỉnh cho dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên - giai đoạn 1; thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Theo báo cáo thuyết trình của UBND tỉnh tại kỳ họp, nguyên nhân điều chỉnh thời gian thực hiện bố trí vốn đối với 02 dự án nhóm C đã vượt quá thời gian bố trí vốn 03 năm, nguồn vốn ngân sách do huyện Tuy An quản lý, là do vướng các thủ tục về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng nên đã vượt quá thời gian bố trí vốn theo quy định. Do vậy, cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện bố trí vốn theo quy định Luật Đầu tư công năm 2019 để tiếp tục thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục về đất đai và thanh quyết toán theo quy định.

Đối với dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên (giai đoạn 1), thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh nội dung thực hiện dự án, theo đó quy mô đầu tư 31,5km và các công trình trên tuyến; tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 1.539,885 tỷ đồng, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 755 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh là 784,885 tỷ đồng. Hiện nay, tổng chi phí đầu tư giai đoạn 1 của dự án được Kiểm toán Nhà nước xác nhận đã vượt tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án được duyệt và tổng mức đầu tư sau khi rà soát là 1.556,657tỷ đồng, tăng so với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 đã được duyệt là 16,772 tỷ đồng. Để có cơ sở thanh toán, quyết toán hợp đồng dự án theo quy định,  UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương sử dụng vốn ngân sách tỉnh đối với phần kinh phí dự kiến tăng này.

UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh cho phép thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án. Cụ thể,  thu hồi đất cho 211 dự án, công trình với diện tích phải thu hồi hơn 644ha và 80 dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích cần chuyển mục đích sử dụng hơn 114ha.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, giải trình làm rõ các nội dung và thống nhất thông qua 3 nội dung này.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ ban hành các nghị quyết theo quy định, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, đúng quy định các nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa thông qua. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh, tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh; tích cực phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh. 

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: