HĐND tỉnh triển khai công tác tháng 3
Tin tức nổi bật
HĐND tỉnh triển khai công tác tháng 3 (09/03/2023)
Ngày 8/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023. Các đồng chí: Lê Thanh Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Chân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Như Tình và các cơ quan liên quan.

Đồng chí Lê Thanh Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 2, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành hữu quan tổ chức thành công Kỳ họp thứ 14; thường xuyên theo dõi, giám sát sự điều hành của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh; thông qua hoạt động giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch chưa đảm bảo quy định trên địa bàn tỉnh. Các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện công tác giám sát, khảo sát theo chức năng, nhiệm vụ, chương trình theo kế hoạch; đã tiếp nhận 18 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị với 22 nội dung và đã kết luận, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định…

Trong tháng 3, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; theo dõi, cập nhật những vấn đề dư luận, báo chí phản ánh để đề nghị các cơ quan, địa phương báo cáo, xử lý kịp thời; tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “Việc quản lý nhà nước đối với bảo tồn phát huy hiệu quả giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng; công tác duy tu, bảo dưỡng, quản lý sử dụng các di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 - 2022”; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chủ trì phối hợp với các ban của HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung để tham mưu ban hành kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; tiếp tục làm việc với Thường trực HĐND các huyện theo kế hoạch; tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh; sơ kết các chuyên mục “Tiếng nói cử tri”, “Dân hỏi - Thủ trưởng các sở, ban, ngành trả lời”,…

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: