Cơ chế thực hiện xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo năm 2012
Tin tức nổi bật
Cơ chế thực hiện xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo năm 2012 (27/04/2012)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến đồng ý về cơ chế kinh phí thực hiện xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo năm 2012 theo đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương tiếp tục thực hiện xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo theo Đề án xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo thuộc Chương trình 167 giai đoạn 2009-2011 đối với hộ nghèo chưa xây dựng nhà ở (theo tiêu chí cũ) trong năm 2012 bằng nguồn kinh phí đã được bố trí còn tồn đến cuối năm 2011.
Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo có tên trong danh sách Đề án xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo thuộc Chương trình 167 giai đoạn 2009-2011 (theo tiêu chí cũ), chưa được hỗ trợ để xây dựng nhà ở. Mức hỗ trợ cụ thể đối với hộ nghèo chính sách và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ; Hộ nghèo khác được hỗ trợ 16,4 triệu đồng/hộ. Ngoài các nguồn vốn hỗ trợ nêu trên, hộ nghèo được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý tiếp tục thực hiện xóa nhà ở tạm đối với hộ nghèo ngoài Chương trình 167 (hộ nghèo thuộc khu vực đô thị); đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo (theo tiêu chí hộ nghèo hiện tại) có nhà ở tạm hoặc chưa có nhà ở (nhưng có đất ở), thuộc khu vực đô thị (ngoài Chương trình 167). Mức hỗ trợ cụ thể đối với hộ nghèo chính sách và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số: 20 triệu đồng/hộ; đối với hộ nghèo khác: 16,4 triệu đồng/hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn các địa phương thực hiện giải ngân các nguồn vốn Quỹ ngày vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ xóa nhà ở tạm của tỉnh, đảm bảo thực hiện kịp thời và đúng đối tượng theo quy định.

 

Quốc Vũ

(Nguồn CV 1052/UBND-VX ngày 25/4/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: