Hướng dẫn thực hiện bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất
Tin tức nổi bật
Hướng dẫn thực hiện bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (22/11/2010)
UBND tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định của Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
Kể từ 01/7/2010, UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện không thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất, việc bán đấu giá quyền sử dụng đất được giao cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện.
Đối với các Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được thành lập trước ngày 01/7/2010 đã tiếp nhận việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số lô đất cụ thể mà đã tiến hành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, có phương án bán đấu giá được phê duyệt trước ngày 01/7/2010 thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Quốc Vũ

Nguồn CV 2638/UBND ngày 19/11/2010

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: