Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn
Tin tức nổi bật
Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn (25/01/2013)
Kể từ ngày 02/2/2013, giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh được áp dụng tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ban hành ngày 24/1/2013.

Theo đó, giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn tùy theo từng trường hợp, cụ thể: Hệ thống cấp nước bơm dẫn giá 6.000 đồng/m3; Hệ thống cấp nước tự chảy giá 5.000 đồng/m3; Hệ thống cấp nước mua giá 8.000 đồng/m3.

Mức giá nêu trên được tính tại đồng hồ nước của các đối tượng sử dụng (bao gồm thuế giá trị gia tăng).

UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra trong việc thực hiện.

Vĩnh Ái (Nguồn Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: