Khẩn trương thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng
Tin tức nổi bật
Khẩn trương thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng (29/11/2012)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định để sớm thực hiện giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đến từng chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán bảo vệ rừng.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan đẩy mạnh việc tổ chức kiện toàn bộ máy Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tính toán việc lồng ghép nguồn kinh phí chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ ưu tiên trong kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Trước đó, ngày 30/7/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để thực hiện chức năng huy động, tiếp nhận và quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Quốc Vũ (Nguồn CV số 3626/UBND-KT ngày 28/11/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: