Thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tin tức nổi bật
Thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (20/04/2013)
Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để hỗ trợ các DNNVV nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

 

Việc thành lập Quỹ Phát triển DNNVV sẽ tạo điều kiện các DN nâng cao khả năng cạnh tranh - Ảnh minh họa

Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và được miễn nộp các loại thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nguồn vốn của Quỹ bao gồm vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng do Ngân sách Nhà nước cấp; vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ; vốn từ các nguồn đóng góp tự nguyện và ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực phát triển DNNVV và các nguồn vốn huy động khác theo quy định của pháp luật.

Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, nguồn vốn ủy thác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam để tạo nguồn vốn hỗ trợ phát triển DNNVV.

Quỹ thực hiện hỗ trợ tài chính cho các DNNVV thông qua phương thức ủy thác cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc các ngân hàng thương mại đủ điều kiện cho vay các DNNVV có nhu cầu vay vốn đáp ứng quy định.

Theo Quyết định, Quỹ cho DNNVV vay nếu có đủ 6 điều kiện: (1) Các DNNVV có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ. (2) Chủ DNNVV thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. (3) Phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. (4) Có khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại hợp đồng tín dụng đã ký kết. (5) Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật hiện hành. (6) DNNVV có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước.

Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó (không bao gồm vốn lưu động) nhưng không quá 30 tỷ đồng.

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của người vay và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá 7 năm.

Trường hợp đặc biệt, đối với những dự án có chu kỳ sản xuất dài, cần thời hạn vay vốn lớn hơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ quyết định thời hạn cho vay nhưng không quá 10  năm.

Căn cứ tình hình thị trường tín dụng, Bộ Tài chính quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ theo từng thời kỳ để làm cơ sở cho Quỹ thực hiện nhưng không vượt quá 90% mức lãi suất cho vay thương mại. Lãi suất cho vay được áp dụng thống nhất cho tất cả các DNNVV thuộc lĩnh vực và đối tượng ưu tiên của Quỹ.

Việc thành lập Quỹ phát triển DNNVV là một trong những giải pháp nằm trong Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó.

Kế hoạch này đặt mục tiêu đưa số DNNVV thành lập mới giai đoạn 2011-2015 dự kiến đạt 350.000 doanh nghiệp. Đến thời điểm ngày 31/12/2015, cả nước có 600.000 DNNVV đang hoạt động.

Phấn đấu tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực DNNVV chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc; đầu tư của khu vực doanh DNNVV chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Khu vực DNNVV đóng góp khoảng 40% GDP; 30% tổng thu ngân sách Nhà nước; tạo thêm khoảng 3,5-4 triệu chỗ làm việc mới trong giai đoạn 2011-2015.

 

(Theo chinhphu.vn)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: