Ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Tin tức nổi bật
Ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (22/06/2011)
UBND tỉnh vừa phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất, thời điểm áp dụng kể từ ngày 01/7/2011.
Theo đó, giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số: mức sử dụng từ 1 - 20m3/hộ/tháng: 4.000 đồng/m3; mức trên 20m3/hộ/tháng: 6.000 đồng/m3. Các hộ dân cư còn lại: mức sử dụng từ 1 - 20m3/hộ/tháng: 5.000 đồng/m3; mức trên 20m3/hộ/tháng: 6.000 đồng/m3.

Đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, giá tiêu thụ nước sạch 7.000 đồng/m3; hoạt động sản xuất vật chất, giá 8.000 đồng/m3; hoạt động kinh doanh dịch vụ, giá 9.000 đồng/m3 theo thực tế sử dụng.

Căn cứ Phương án giá tiêu thụ nước sạch được phê duyệt, Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên tự quyết định giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích sử dụng: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ cho phù hợp.

 

Quốc Vũ

(Nguồn QĐ 959/2011/QĐ-UBND ngày 17.6.2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: