Phấn đấu năm 2013 giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,2% so với năm 2012
Tin tức nổi bật
Phấn đấu năm 2013 giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,2% so với năm 2012 (08/02/2013)
Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2013 vừa được UBND tỉnh ban hành, mục tiêu phấn đấu năm 2013 giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,2% so với năm 2012 (tương ứng 4.507 hộ nghèo), tỷ lệ hộ nghèo cuối năm còn 13,49% và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo 2.000 nhà.

Theo Kế hoạch, sáu nhiệm vụ chủ yếu đối với công tác giảm nghèo đó là: thứ nhất, Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giảm nghèo, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở. Quan tâm thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, không sai, không sót.

Thứ hai, Tiếp tục triển khai các dự án, chính sách theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2013. Các dự án sẽ được triển khai theo hướng tập trung, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và đi vào những nội dung cụ thể, ưu tiên cho các địa phương có số lượng hộ nghèo đông, vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ ba, Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát nhằm giúp hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội về y tế, giáo dục, nhà ở và đời sống văn hóa.

Thứ tư, Xây dựng các chương trình lồng ghép giữa giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương đặc biệt là các chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi như chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, chương trình giải quyết việc làm ... Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với 15 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển.

Thứ năm, Triển khai xây dựng Đề án phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2013-2017 đối với 02 huyện Đồng Xuân và Sông Hinh.

Thứ sáu, Giảm nghèo gắn với cuộc vận động xã hội hóa của cộng đồng cùng với sự nổ lực vươn lên vượt khó thoát nghèo của chính bản thân hộ nghèo và đảm bảo sự bền vững của những hộ thoát nghèo.

 

Quốc Vũ (Nguồn KH số 15/KH-UBND ngày 07/2/2013)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: