Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VI
Tin tức nổi bật
Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VI (13/08/2012)
UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các Sở: Nội vụ; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Lao động-TB&XH; Y tế; Công an tỉnh và UBND thành phố Tuy Hòa chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VI.
Theo đó, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án đào tạo sau đại học ở trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định hỗ trợ thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định biên tổ chức Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

Sở Tài chính được phân công chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Tờ trình của UBND Tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh về điều chỉnh mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND Tỉnh trên cơ sở Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính; Tờ trình của UBND Tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh về quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ; Tờ trình của UBND Tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh về mức trích cụ thể từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương chuẩn bị Tờ trình của UBND Tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh về Đề án đặt tên đường ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với với các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị Tờ trình của UBND Tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh về chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho các xã vùng khó khăn.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị Tờ trình của UBND Tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh về mức giá đối với một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND Tỉnh và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về định biên tổ chức Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND Tỉnh.

UBND thành phố Tuy Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng chuẩn bị Tờ trình của UBND Tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh về Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ đô thị loại III lên đô thị loại II.

Văn bản cũng nêu rõ, các Tờ trình, Đề án của UBND Tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh trình ra kỳ thứ 5 - HĐND Tỉnh khóa VI gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND Tỉnh) trước ngày 16/8/2012 để thông qua Hội nghị UBND tỉnh, hoàn chỉnh trình kỳ họp thứ 5 - HĐND Tỉnh Khoá VI.

Riêng Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ đô thị loại III lên đô thị loại II; Đề án đào tạo sau đại học ở trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức; Quy định hỗ trợ thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Tờ trình về chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho các xã vùng khó khăn, sau khi thông qua Hội nghị UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan được phân công khẩn trương chỉnh sửa, trình Bí thư Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh ký trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến, trước khi trình kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh.

 

Quốc Vũ (Nguồn CV số 2372/UBND ngày 10/8/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: