Khẩn trương hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trước ngày 20/12/2010
Tin tức nổi bật
Khẩn trương hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trước ngày 20/12/2010 (22/11/2010)
Theo văn bản 2642/UBND-KT ngày 19/11/2010, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại công việc, có biện pháp quyết liệt để giải quyết kịp thời, chấm dứt tình trạng tồn đọng hồ sơ và phải hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trước ngày 20/12/2010.

Được biết đến nay một số địa phương đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, tuy nhiên nhiều địa phương tồn đọng số lượng lớn hồ sơ tại UBND xã, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chưa được tập trung giai quyết.


Quốc Vũ

Nguồn CV 2642/UBND-KT ngày 19/11/2010.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: