Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc tại Phú Yên
Tin tức nổi bật
Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc tại Phú Yên (11/06/2024)
Ngày 11/6, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Phú Yên về công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lương Kế Điềm phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lương Kế Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo của Tỉnh ủy Phú Yên về tình hình, kết quả công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin. Theo đó, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ yếu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy các hệ cơ yếu, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc, thực hiện chế độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu trong tỉnh theo quy định.

Các hệ cơ yếu được kiện toàn, thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước về công tác cơ yếu, bảo đảm thông tin liên lạc mật nhanh chóng, chính xác và tuyệt đối bí mật; quản lý, cấp phát các sản phẩm mật mã, chứng thư số kịp thời; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp bảo mật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo bảo an toàn các phần mềm; đáp ứng kỹ thuật, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số của tỉnhphục vụ mục tiêu chia sẻ dữ liệu, thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua buổi làm việc, Tỉnh ủy đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương và các cơ quan thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ như: có quy định và hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế lực lượng cơ yếu cơ quan đảng; phân cấp quản lý việc thay đổi thông tin trong chứng thư số cá nhân; tổ chức các lớp về an toàn thông tin, bảo mật cho cán bộ làm công tác công nghệ thông tin và đội ứng cứu an toàn thông tin của tỉnh…

Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả mà Phú Yên đạt được trong công tác cơ yếu. Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt tuyên truyền, sâu rộng Nghị quyết 56-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; quan tâm lãnh đạo, chỉ đo công tác phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật có liên quan về bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về soạn thảo lưu trữ, truyền đưa thông tin bí mật của Nhà nước trên không gian mạng.

Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng trao tặng biểu trưng ngành Cơ yếu cho Tỉnh ủy Phú Yên

Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cũng đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các cấp trên địa bàn tỉnh cần thường xuyên quan tâm rà soát, củng cố, đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác cơ yếu, quản lý giáo dục chính trị tư tưởng thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật về cơ yếu; đảm bảo kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa hạ tầng cơ sở, đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin, triển khai chữ ký số chuyên dùng công vụ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai mạng liên lạc cơ yếu tại một số đơn vị cấp huyện nhằm tiến tới từng bước triển khai đồng bộ thống nhất mạng liên lạc cơ yếu trên toàn tỉnh.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lương Kế Điềm tặng quà lưu niệm của tỉnh cho Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Hữu Hùng

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lương Kế Điềm mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Ban Cơ yếu Chính phủ cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ các cơ quan tại Trung ương trong bảo mật, an toàn thông tin và trong công cuộc phát triển ngành cơ yếu Việt Nam chính quy, hiện đại.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: