Tích cực phòng chống hạn, đảm bảo sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2010
Tin tức nổi bật
Tích cực phòng chống hạn, đảm bảo sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2010 (07/07/2010)
Hiện nay hạn hán đang xảy ra đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói chung và trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói riêng, đã và đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ Hè Thu năm 2010.
Ngày 06-7, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương tập trung công tác chống hạn, đảm bảo cho sản xuất vụ Hè Thu năm 2010 và đảm bảo nguồn cấp nước sinh hoạt cho dân cư, phối hợp với các địa phương xây dựng phương án, kế hoạch chống hạn cho vụ Hè Thu. Sở Công Thương và Công ty Điện lực Phú Yên có kế hoạch đảm bảo đủ điện cho các Trạm bơm hoạt động bơm nước tưới lúa chống hạn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chống hạn và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách hiện nay, chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương để phục vụ chống hạn, trường hợp vượt quá khả năng ngân sách địa phương thì báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

Công ty TNHHMTV Thuỷ nông Đồng Cam có kế hoạch, phương án chi tiết cấp nước tưới cho lúa trong suốt vụ Hè Thu năm 2010, tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng nước tưới lúa đảm bảo điều tiết kịp thời giữa các vùng, tránh lãng phí nước, huy động các trạm bơm để phục vụ chống hạn khi cần thiết.

Các nhà máy thuỷ điện (Thuỷ điện Sông Hing, Thuỷ điện Sông Ba Hạ) tích cực phối hợp với địa phương trong công tác chống hạn, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất điện của nhà máy vừa đảm bảo cung cấp nguồn nước thường xuyên trên Sông Ba để phục vụ chống hạn.

Về giải pháp lâu dài, Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuỷ lợi; kiểm tra, có kế hoạch nạo vét để đảm bảo dung tích các hồ chứa nước thuỷ lợi; bố trí lịch gieo sạ lúa từng vùng dadrm bảo phù hợp với thời vụ và phù hợp với việc cung cấp nước tưới của hệ thống thuỷ lợi.

 

Quốc Vũ

Nguồn CV 1426 ngày 06-7

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: